V někdejší dětské léčebně v Choceradech se během úprav trvajících od roku 2017 (a připravovaných už pár let předtím) podařilo vytvořit prostředí plně odpovídající potřebám dětí s postižením potřebujícím nepřetržitou péči, o něž se jejich rodiny nemohou starat samy. I jejich rodičů. Právě na jejich zapojení zdejší koncept péče klade mimořádný důraz.

Původně se přitom přesun ze Strančic zrodil jako nutnost – kvůli vracení nemovitostí restituentům – a nevyužívané budovy v Choceradech kraj nevybíral jako nejoptimálnější z nejlepších variant, ale jako řešení dostupné. Kdysi se počítalo i s tím, že by tam mohl přesídlit i pyšelský dětský domov, ale tyhle plány vzaly zasvé. Úpravy se nadmíru vydařily: s tradiční představou kojeneckého ústavu, případně „děcáku“, nemá centrum společného zhola nic. Ostatně – vlastně ani název.

Ilustrační foto.
Kam s dětmi? Chybí peníze, ale i plány, zač je utratit

Však také úpravy, které vytvářejí téměř atmosféru domova, potřebovaly nemalé investice, připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Rekonstrukce budovy si vyžádala 65 milionů korun, vybavení interiérů 12,4 milionu – a ve výstavbě je ještě technickohospodářský objekt, jehož vysoutěžená cena činí 11,1 milionu,“ vypočetla. S dodatkem, že další finanční prostředky určené na pořízení tepelných čerpadel, zateplení budovy a vzduchotechniku ve výši 7,5 milionu korun budou hrazeny z Operačního programu životní prostředí.

Péče zdravotní i sociální

Dětské centrum Chocerady - centrum komplexní péče pro znevýhodněné děti.Zdroj: archiv Krajského úřadu Středočeského krajePodoba areálu v Choceradech na první pohled dokládá, jak se mění charakter dětských center. Jejich posláním není jen zajistit potřebnou péči, ale komplexní zdravotně-sociální podporu dítěte se zdravotním postižením i jeho rodiny. Na kombinaci zdravotní péče a sociálních služeb, připravenou ve spolupráci s Nadací Sirius, je kladen velký důraz – přičemž krajský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO) v té souvislosti upozornil, že zařízení rozhodně není cosi jako „ústav pro opuštěné děti“.

Každý ze zdejších malých obyvatel musí mít svého pečovatele: rodiče, pěstouna či osvojitele. Mohou však přicházet i děti na krátkodobé pobyty – v rámci odlehčovací péče či stacionáře, jež uleví rodinám, které jsou náročnou péčí o potomka vyčerpané.

Nyní je v dětském centru umístěno 17 dětí, uvedl jeho ředitel Pavel Biskup; lékař-pediatr s letitými zkušenostmi v oblasti péče o děti s handicapem. Také on zdůrazňuje účast rodinných příslušníků, jejichž zapojení vedle specializovaných odborníků považuje za velmi důležité.

Pavilon interní medicíny v areálu benešovské nemocnice.
Benešovská nemocnice dbá na bezpečnost nepřetržitě

„Pečujeme především o děti se závažným zdravotním postižením, u kterých jejich zdravotní stav nelze s určitostí predikovat,“ připomněl. „U mnohých se jedná o dlouhodobou neakutní péči, která však postupně přejde v péči chronicky resuscitační a intenzivní, což vyžaduje od personálu vysokou profesionalitu,“ naznačil, že často jde skutečně o velmi závažné komplikace.

Světem dětí není jen zahrada

Také centrum, které pro děti od narození do tří až čtyř let, o něž se rodiče sami nemohou nebo nechtějí starat, provozuje Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi, působí ve zmodernizované vile uprostřed velké zahrady s řadou houpaček a herních příležitostí. A rovněž zde kladou důraz nejen na podobu prostředí, ale i na činnost. Včetně aktivit mimo areál: vycházek do cukráren ve městě, návštěv divadla, výletů – ba dokonce i vyjížděk na koupaliště.

Koncept péče o děti v Choceradech
- Působením prostředí i pracovníků je pro děti vyvářena atmosféra domova
- O děti se stará tým specialistů zahrnující vedle zdravotníků také fyzioterapeuty, sociální pracovnice, klinického psychologa, speciální pedagogy a další odborníky
- Důležité je rozvíjení spolupráce s rodiči dětí a zapojení vlastních rodinných příslušníků
- Důraz je kladen i na využití prostředí Chocerad: oblasti, kterou protéká řeka Sázava a jež není zatížena neekologickou výrobou