Včera se děti ze zahraničí s těmi domácími z „Dukly“ jen seznamovaly a přivítaly se i s učitelkou ruštiny. Vyslechly si ale také tradiční české vánoční koledy v podání hostitelů. Nechybělo ale ani seznámení s dalšími českými tradicemi a také hry.

„Druhý den pobytu se zahraniční partneři seznámí s našim hlavním městem a na středu jsme je pozvali na adventní jarmark, který v naši škole pořádáme ve tři odpoledne,“ potvrdila ředitelka ZŠ Dukelská Hana Procházková.

Také závěrečný den projektu Erasmus+ bude patřit lidovému umění ve světě pohádek a komiksům.

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie pro období let 2014 až 2020, kte-rý podporuje spolupráci a mobilitu i v oblasti neformál-ního vzdělávání.