I přes nepěkné počasí zavítalo v sobotu mnoho dětí do pohádkového lesa na Konopišti. Byl to už 19. ročník této akce. „Pro děti jsme připravili jedenáct stanovišť a čekalo na ně přes čtyřicet masek,“ uvedla Milada Rýdlová, ředitelka benešovského domu dětí a mládeže, který akci pořádal. Děti na jednotlivých stanovištích plnily úkoly. Každý nakonec dostal plyšáka a čokoládovou tyčinku.