Zvýšení kvalifikace učitelů v této oblasti bude stát přibližně sto tisíc korun. Zřizovatel školy, město Vlašim, ale nebude muset vydat z rozpočtu města ani korunu.

„Je to výhodný projekt pro školu, protože tam není žádná spoluúčast. Vše je plně hrazeno z částky získané z fondů Evropské unie a z částky, které přispěla firma, jež projekt vysoutěžila," informovala ředitelka školy Olga Šťastná a dodala, že škola na proškolení učitelů získá dvacet tabletů, které poté bude využívat při vyučování. Většinu nákladů na pořízení techniky ale škola nezaplatí.

Osmdesát procent nákladů na vyškolení kantorů základní školy totiž poputuje z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Největším pozitivem tabletů ve výuce je rychlý přístup k informacím. Učitelé oceňují i možnost oživení a urychlení výuky, děti si zase pochvalují rychlý a čitelný zápis poznámek. Rodiče zase těší nižší hmotnost přístroje, než mají učebnice.

Pozadu proto nezůstala ani druhý z vlašimských ústavů, Základní škola Vorlina. Také tam se snaží maximálně využít moderní technologie při výuce dětí na první i druhém stupni v rámci projektu nazvaného Moderní technologie při výuce přináší užitek a radost.

„Je to výzva, která proběhla médii pod názvem Tablety pro škol a týká se také proškolení dvaceti učitelů a dodání techniky, konkrétně dvaceti tabletů," uvedl ředitel ZŠ Vorlina Petr Jíša s tím, že názvy projektů nebyly napsány pro školy, ale vymyslely je dodavatelské firmy, které se na vzdělávání v oblasti moderních technologií na vlašimských školách účastní. Také v tomto případě nebude muset škola nebo město platit žádné peníze.

KAREL CHLUMEC

Vlašimské školy předložily žádosti o souhlas se zapojením do vzdělávacích projektů a následným uzavřením smluv s dodavatelskými firmami zastupitelům, kteří je, i s ohledem na finanční nenáročnost na městskou kasu, jednohlasně přijali.