Uvítat jaro tyto dvě organizace chystají na sobotu 18. dubna od 9.30 na Masarykově náměstí v Benešově. Dopoledního program bude laděný jako oslava přicházejícího jara. Nebudou chybět písničky, dílny tvořivosti, kde si zájemci mohou vyrobit jarně laděný výrobek.
V deset hodin bude k vidění představení Pašijových her v podání dětí z Dětského domova Racek a Mateřského centra Hvězdička.
„Připravili jsme program, který jsme s dětmi z Dětského domova Racek a MC Hvězdička poctivě nacvičili. Děti zvládají přípravu na jedničku,“ říká Iva Sadílková, organizátorka a členka MC Hvězdička.
V rámci akce bude uspořádaná dobrovolná sbírka. Její výtěžek bude využitý na pokrytí nákladů společného výletu dětí z MC Hvězdička a Dětského domova Racek do ZOO, který by se měl uskutečnit v červnu letošního roku.
„Těšíme se, že nás benešovská veřejnost přijde podpořit. Jejich zájem bude pro nás největší odměnou,“ dodává Iva Sadílková.
Hvězdička spolupracuje s Dětským domovem Racek již od svého založení v roce 2003. Děti z dětského domova se často účastní akcí organizovaných Hvězdičkou.