„Nejdříve se děti rozdělily do čtyř skupin, vymyslely si se svými staršími patronkami název a vymalovaly si svoji mandalu. Pak navštívily knihovnu, kde jim knihovnice Jana Lapáčková připravila zábavné hádanky i sladkou odměnu za jejich vyluštění," uvedla pedagožka Jitka Lorencová. Zatím se setmělo a byl čas na vypuštění dvou balonků štěstí, které jako překvapení pro své malé hosty připravila Jana Lapáčková.

Po návratu do školy se děti navečeřely a začalo hádání pohádek Jana Drdy podle písničky, skládání básničky a vymýšlení příběhů ke strašidelným postavičkám. Mezitím starší děvčata připravila stezku odvahy.

„Před desátou hodinou vyšli do temných chodeb se světýlky první odvážlivci. I přes to, že se je strašidla snažila polekat, tak k listině podpisů došli všichni a svým podpisem stvrdili, že mají pro strach uděláno," doplnila svou kolegyni Jana Švárová. Ke spánku se malí nocležníci uložili kolem půl dvanácté, ale ještě chvilku trvalo, než se všem podařilo usnout.

V sobotu po snídani pak učitelky vyhodnotily soutěže a rozdaly diplomy a sladké odměny. Všichni byli spokojeni a těší se na další nocování.

A jak se dětem líbila pohádková noc?

Za všechny jedna odpověď: „Líbilo se mi úplně všechno," řekl malý Kuba.