Jedním z úkolů bylo například se šátkem na očích rozpoznat jídlo vložené do úst, nebo poznat předmět vložený do textilního pytlíku. Nechyběl samozřejmě i "let" na koštěti, kdy děti obíhaly část hřiště.

Za každý splněný úkol dostaly razítko na kartičku zavěšenou na krku. Odměnou za splněné úkoly byl diplom a něco sladkého na zub.

Na závěr akce bylo původně naplánované opékání buřtíků v nedalekém kempu u jezu řeky Sázavy, které se bohužel pro zákaz rozdělávání ohňů z důvodu sucha nemohlo konat.

Akce se dětem líbila až tak, že po jejím ukončení museli někteří rodiče dlouho svá dítka přemlouvat k odchodu domů.

Vladimír Trmal