„Je to závěrečná slavnost naší mateřinky, kdy se loučíme jak s předškoláky, tak se zde představují i všechny děti z naší školky se svými krátkými hudebními nebo tanečními vystoupeními," vysvětlila vedoucí učitelka Mateřské školy Dolní Kralovice Štěpánka Hodáčová s tím, že letos se slavnosti zúčastnilo i třináct žáčků 
z přípravné třídy, která funguje při dolnokralovické základní škole prvním rokem.

Ještě předtím než došlo 
k slavnostnímu pasování dvacítky budoucích školáků, ve zhruba devadesátiminutovém programu plném písniček, básniček a tanečků se prezentovala nejprve třída nejmenších Žabiček, které vystřídala třída starších dětí a předškoláků, neboli Rybičky. Hudební a pohybové pásmo zakončili žáčci z přípravné třídy.

„Vlastní pasování bude součástí hudebního programu plného her a soutěží, o který se postará dvojice Myš (Kristýna Pixová) a Maš (Petr Kutheil). Každé dítě dostane navíc zelené tričko s nápisem Jdu do školy, knížku a pamětní list," prozradila krátce před zahájením slavnosti Štěpánka Hodáčová. 

Přestože se jednalo už o čtrnáctý ročník pasování, v kulturním domě se konalo teprve po dvanácté. První dva roky jej mateřinka dělala na své zahradě. Ale kvůli počasí, které jim nebylo vždy příznivě nakloněno, a také se měnil vzhled zahrady, přestěhovala mateřská škola slavnost do sálu kulturního domu.

„Obec nám vychází maximálně vstříc. Sál nám vždy ochotně a zcela zadarmo nejen půjčuje, ale ještě nám pomáhá s jeho výzdobou, za což jí patří velký dík," zdůraznila vedoucí učitelka MŠ Dolní Kralovice.

Stejně velké poděkování patří i všem rodičům žáčků mateřinky, kteří se také podílí na výzdobě, a vždy napečou zákusky a nejrůznější cukroví, které pak v den „D" prodávají, a utržené peníze věnují na úhradu doprovodného programu. Pokud nějaké finance zbudou, školka je použije například na nákup nových hraček.

„Ještě nesmíme zapomenout na žáky výtvarného oboru Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou, odloučené pracoviště Dolní Kralovice, kteří se poprvé v letošním roce podíleli svými díly na výzdobě sálu, která je opravdu překrásná," nešetřila chválou Štěpánka Hodáčová.