Ti měli možnost od začátku dubna až do 20. května přihlašovat své obrázky s tématem recyklace.

„Cílem Recyklovaných pohádek je vést děti hravou formou k zodpovědnému chování v oblasti recyklace," uvedla Ilona Johnová Koukalová, ředitelka společnosti Recyklohraní s tím, že jen ve Středočeském kraji se do projektu zapojilo několik stovek mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, ale i dětských domovů. V celé České republice to pak bylo více než tři tisíce.

Vedle motivace v podobě toho, že deset vítězných dětských výtvarných prací bude otištěných v chystané publikaci Recyklované pohádky, budou autoři nejlepších kreseb odměněni věcnými cenami. Nejúspěšnější pedagog pak pro svou třídu vyhraje kolektivní cenu, kterou jsou vstupenky na nový český muzikál Kapka medu pro Verunku.

Recyklované pohádky vytváří společně s dětmi i známé osobnosti. Do autorského psaní se zapojila například spisovatelka a novinářka Barbara Nesvadbová, fotografka Sára Saudková, hudebník a výtvarník Milan Cais, herec Lukáš Hejlík nebo stand-up komik Karel Hynek. Projekt podporuje i spisovatel Michal Viewegh.

„Výsledky výtvarné soutěže oznámíme nejpozději do 20. června," poznamenala ředitelka obecně prospěšné společnosti Recyklohraní Ilona Johnová Koukalová s tím, že na prvního v pořadí čeká jako odměna tablet Samsung, děti na druhém až desátém místě pak obdrží knížky nebo společenské hry. Ceny pro první tři neúspěšnější „malíře" předají někteří z patronů projektu přímo na škole.

Projekt Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace.