Už v pátek 14. března se tam vypravili se svým třídním učitelem Filipem Zafoukem sedmáci právě z benešovské ZŠ Jiráskova a zasadili na tisíc stromků.

„Tahle naše brigáda je vlastně prostředek k tomu, aby si děti uvědomily krásu lesa a získaly k němu vztah, a aby také věděli, že les jen tak sám neroste a neupravuje a právě to také obnáší také nějakou práci," vysvětlil třídní učitel s vírou, že jeho žáci získají skutečně vztah k lesu, který zaručí, že se k němu budou také patřičně chovat.

Brigáda školáků ze ZŠ Jiráskova není ale pouze samoúčelnou pomocí při zalesňování mýtin, ale má výchovný charakter a spadá do takzvané lesní pedagogiky.

„S dětmi se snažíme pracovat už odmala, takže máme přednášky nejen ve školách, ale i ve školkách," připomněl Miroslav Kadlec, referent myslivosti Lesního závodu Konopiště Lesů ČR.

Při páteční akci nazvané Péče o lesní kulturu v konopišťském parku děti nedaleko fořtovny Šiberna vysadily v podstatě kus nového lesa.

„S panem učitelem Zafoukem jsme vymysleli projekt, při němž děti stromky nejen vysázejí, ale následující tři roky o ně budou také pečovat," uvedl Miroslav Kadlec.

Ještě letos se děti na stejné místo vrátí a provedou takzvanou ochranu proti buřeni a na podzim je natřou proti okusu zvěří.

Jedním z pětadvaceti dětí při lesní brigádě byl také Miroslav Bobok. Ten se podle svých slov do lesa přijde určitě podívat nejen v rámci výuky.

Také jeho spolužačka Monika Palečková si třeba za čtyřicet let, při procházce tímto místem vzpomene, jak jako třináctiletá zeminou zahrnovala se spolužáky sazenice smrků ztepilých, jedlí obrovských, kavkazských nebo ojíněných. „S kamarádkami dnešek nebereme jen jako brigádu, ale jako pěkný výlet," prozradila dívka s tím, že je ráda, že mohla podívat do lesa a trochu mu pomoci.