Nejenže nyní dorazilo více jak dvojnásobný počet dětí oproti prvnímu zábavnému odpoledni, ale zároveň na děti čekalo daleko více aktivit. Kdo se nestačil včas přihlásit, stejně mohl dorazit. Vyžití připravili organizátoři nejen uvnitř klubovny, ale i venku.

Navázali na úspěšnou zahajovací akci, kdy v klubovně byly připraveny čtyři stoly s výtvarnými činnostmi rozdělených opět dle věku a dovedností účastníků. Nejmenší dětičky vykreslovaly velikonoční slepičku vodovými nebo prstovými barvami. Na druhém stole vyráběly starší děti velikonočního zajíčka. Mohly si ho nejen vykreslit, ale také potisknout různými razítky, vyzdobit kytičkami z barevného papíru nebo omotat bavlnkami.

Tvoření pro nejzdatnější děti se odehrávalo na třetím stole - výroba velikonoční ovečky. Při vytváření ovečky měly děti za úkol vystřihnout jednotlivé části těla zvířátka a správně je k sobě přilepit. Samozřejmě dle libosti si mohly ovečku ozdobit různými malůvkami nebo plastovýma hýbajícíma očima.

Poslední stůl byl vyhrazen pro vykreslování omalovánek s různými velikonočními motivy. Kdo chtěl, vyrobil si jedno zvířátko a věnoval se hraní. Stejně jako minule se i nyní sešlo spoustu šikovných dětí, které s nadšením zvládly všechny výtvarné činnosti. Díla malých umělců, kteří si je neodnesli domů na svou výstavku, si můžou návštěvníci prohlédnout na oknech dětské klubovny.

Oproti předchozí akci nemuseli malí účastníci omezit aktivity pouze na prostor uvnitř klubovny. Nyní naplno využili venkovní část na náměstí před budovou. Děti si užívaly jízdu na různých autech i odrážedlech po klikatých uličkách náměstí. Vozítka byla pořízena do klubovny teprve nedávno, přesto mají u všech dětí největší úspěch.

Kdo zrovna nejezdil nebo jezdit ještě neuměl, mohl se klouzat na skluzavkách, schovávat se v domečku, houpat se nebo prolézat tunelem. Na své si přišli i milovníci míčových her a fotbalu. Fotbalové branky nezůstávaly vždy také dlouho bez povšimnutí.

Zejména starší děti využily možnosti ukázat své malířské umění a kreativitu při kreslení křídami. Plac před klubovnou se stal jedním pěkným, velkým malířským plátnem. Nechybělo samozřejmě ani oblíbené skákání po nakreslených panácích. Hravou venkovní atmosféru dotvářelo foukání bublinek bublifukem.

Tak jako v minulém roce připravili pro všechny účastníky v rámci vstupu zdarma drobné občerstvení. Doma upečený perník, mini pizzičky a několik zakoupených druhů dětských pochutin potěšilo nejen děti, ale i dospělé.

„Věříme, že mnoho skvělých zážitků ze setkání si odnesli nejen dospělí, ale především hlavní aktéři dne čili děti. Ty odcházeli domů nejen se svými uměleckými výtvory, ale zároveň s balíčkem odměn. Doufáme, že atmosféra na třetím setkání bude minimálně stejně tak skvělá, jako nálada předvelikonoční. Další zábavné odpoledne v dětské klubovně budeme pořádat v letních měsících. O programu budeme včas informovat na plakátech vyvěšených v Dolních Kralovicích a v blízkém okolí, na webových stránkách obce DK nebo na sociálních sítích,“ shrnula akci jedna z organizátorek Kateřina Doležalová.

Nikola Klápová