Hlavním programem bylo vystoupení Culinky, která svými tancohrátky rozhýbala všechny děti. Nechyběla ani její „kolegyně“ brambora Barbora. Po skončení vystoupení se mohly děti s Culinkou a Barborou vyfotit.

Další částí programu byla soutěž, ve které děti plnily pět dovednostních úkolů. Za každý splněný úkol dostaly razítko na ruku a za plný počet razítek si pak mohly vybrat z mnoha drobných cen.

Akce se povedla, dětem se moc domů nechtělo. Byla to pěkná tečka za prázdninami a organizátorkám patří velké díky. Poděkování patří i TJ Kavalier Sázava a Odborovému svazu Skláren Kavalier.

Vladimír Trmal