V loňském roce bylo nocování zaměřeno na hrdiny Čtyřlístku, letos na komisaře Vrťapku.

„Loni zde spalo 30 dětí. Četlo se, skládala se zkouška odvahy, kdy děti při svíčkách přecházely z prostoru knihovny na jeviště divadla, kde jsme měli připravený program s hosty. Dále se zpívalo, vyráběly postavičky ze Čtyřlístku a hrálo s nimi divadlo. Před spaním se jako tradičně četlo, až všichni dlouho po půlnoci usnuli. Ráno po probuzení nastalo tvoření, tentokrát skládání básniček o prožitcích uplynulých hodin," zavzpomínala knihovnice Libuše Brošová.

Letošní Noc s Andersenem bude zaměřena detektivně, k čemuž knihovnice využijí patrona akce, komisaře Vrťapku. Okolo něho se točí dotazník, jehož vyplnění je předpokladem účasti. Více Libuše Brošová prozrazovat nechce, snad jen to, že v knihovně bude letos spát celkem 25 dětí z druhých až pátých tříd.

Stejně jako v předchozích třech letech i letos připravila Městská knihovna Sázava populární akci Noc s Andersenem. Ze 4. na 5. dubna v ní bude spát celkem 25 dětí ze druhých až pátých tříd.

„Jako každý rok sháníme sponzory na malé pohoštění, sladkosti a věcné ceny. Největším naším podporovatelem je Město Sázava a ZŠ a MŠ Sázava, které nám pomáhají připravit program a finančně podpoří nákup cen do různých soutěží, které doprovázejí naše nocování," zdůraznila knihovnice.

Knihovna s místní základní i mateřskou školou spolupracuje v průběhu celého školního roku. V lednu knihovnice pasovaly prvňáčky na čestné rytíře knih a čtení, v únoru proběhlo setkání se seniory s kulturním programem, který připravili žáci 4. B. Také Březen-Měsíc čtenářů je plný akcí pro děti i dospělé. Čeká je povídání o jaru, literární pásmo o regionálních autorech či příprava prodejní velikonoční výstavy.

„Jaro je pro nás radostné očekáváním příjezdu chalupářů, kteří se přes sezónu stávají našimi věrnými čtenáři. Do prázdnin ještě plánujeme oblíbený bazar knih, který se nám osvědčil. Snažíme se prostě poskytovat služby pro nejširší okruh čtenářů. Jak pomocí bezbariérového přístupu, tak i rozšířením výpůjční doby," uzavřela Libuše Brošová.

KAREL SOUČEK