Na stavbě chodníku sice v době fotografování jako naschvál nebyla ani noha, ale jak vysvětlil jeden z obyvatel Podělus, pracuje se normálně dál. „Dnes na stavbě probíhá kontrolní den a všichni právě teď jednají,“ potvrdil muž. Pro taková jednání nad rozloženými plány stavby slouží stavebnímu dozoru, zástupcům města i zhotovitelů sucho místní hasičárny.

Práce se nyní přibližují od pily k centru obce. Minibagry v těchto místech zápasí s obrovskými pařezy starých listnáčů a dopravu kyvadlově řídí přenosné semafory. Úsek chodníku z centra obce k poslední odbočce vpravo mezi rodinné domy, na němž došlo k rekonstrukci stávající letité a už se rozpadající komunikace pro pěší, je již dokončený. Celé dílo v hodnotě dva a půl milionu korun, z nichž 75 procent uhradí dotace, by stavbaři měli odevzdat během velkých prázdnin.

To souběžně budované dopravní hřiště u mateřinky v Komenského ulici by měly děti začít využívat ještě v květnu. Zda se to podaří, však není zcela jisté. Zhotovitele totiž na stavbu ve čtvrtek nepustil vydatný déšť. Město za dopravní hřiště, jehož stavba začala v pondělí 10. května zaplatí 1,1 milionu korun. Středočeský kraj městu v rámci participativního rozpočtu pomůže částkou 400 tisíc korun. Dopravní hřiště bude sloužit jak týneckým školám, tak veřejnosti.