Ti projektový záměr na rekonstrukci zařadili do takzvaného zásobníku projektů: tedy mezi zamýšlené stavební akce, které čekají na obstarání peněz. Jejich významná část by měla pocházet z dotací – buď evropských, anebo národních, naznačil krajský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO).

S přípravou detailní projektové dokumentace by se mělo začít ještě letos. A pokud vše klapne podle nynějších představ, na vlastní práce by pak mělo dojít v období let 2021 – 2023.

„Stavba si podle předpokladů vyžádá více než 128 milionů korun; kraj ji bude chtít financovat s pomocí Integrovaného regionálního operačního programu nebo Státního fondu dopravní infrastruktury,“ konstatoval Petrtýl. Upozornil, že oprava komunikace v úseku dlouhém 10,2 kilometru je nezbytná.

„Povrch vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, příčné i podélné trhliny. Je zde také velké množství výtluků, hrboly – a kraje vozovky jsou odlámané,“ upozornil na nejvážnější problémy. Ke špatnému stavu prý přispěly zejména provoz těžké zemědělské techniky a nákladní dopravy.