Zpočátku trochu plaše a jakoby s nedůvěrou pozorovali včera obyvatelé města i náhodní kolemjdoucí dění v horní části Masarykova náměstí. Tam rozbil své stany Benešovský deník při akci s názvem Den s Deníkem.
Zábavné, ale i poučné odpoledne začalo v 15 hodin a jeho cílem nebylo jen seznámit obyvatele s Deníkem a jeho přílohami, ale také ukázat, že i „obyčejní“ lidé nejsou díky médiím zcela bezbranní.
  Na pódiu se vystřídaly místní soubory, děti z Mateřské školy Berušky v Táborské ulici, velký orchestr ZUŠ Josefa Suka, mažoretky a chlapecká break dance skupina MHD, ale také úředníci a komunální politici. Na Dni s Deníkem nebyli proto, aby pre〜zentovali své volební programy, ale kvůli něčemu jinému – kvůli koupání. Nepřed〜váděli se v láz〜ni, ale odpovídali na do〜tazy směřující k možnostem letního koupání v Benešově.
  Při nedávné anketě Benešovského deníku totiž většina dotazovaných označila za největší problém života ve městě nedostatek možností ke kvalitnímu letnímu koupání.Den s Deníkem na benešovském Masarykově náměstí přilákal spoustu návštěvníků nejen na zábavný kulturní program, ale také na diskuzi s městskými radními. Parné červnové počasí dávalo tušit, jakým tématem se budou místostarostové Roman Tichovský a Jaroslav Duras zabývat. Obyvatelům, kteří zařadili v anketě Deníku k nejpalčivějším problémům města nedostatek míst k letnímu koupání, objasňovali, proč tomu tak je. „V Benešově se není kde vykoupat. Na Sladovce mohlo už dávno být pěkné koupaliště. Město by s tím mělo konečně už něco udělat,“ reagoval rozčíleně jeden z návštěvníků. Oba představitelé městského úřadu se na nedostatku bazénů shodli. Co s tím hodlají udělat? Prvním krokem, který našlápne město k vylepšení možností koupání bude nákladná oprava. „Budeme rekonstruovat krytý plavecký bazén, což bude stát 70 milionů korun. Část financí získáme z evropských dotací,“ uvedl Roman Tichovský, ale připomněl, že se bazén rozšiřovat nebude a nebude se k němu stavět ani žádná z nyní tolik lákavých atrakcí. „Není na to místo,“ vysvětlil místostarosta. Na dotazy návštěvníků Dne s Deníkem odpovídali také také další radniční úředníci. Feliks Moždžeň ze správního odboru se věnoval problematice platnosti občanských průkazů, Vojtěch Touš z odboru životního prostředí odpovídal na dotazy ohledně studní a žump. K dispozici byl také Pavel Vohralík z odboru dopravy. Ten se zájemci řešil problematiku výměny řidičských průkazů.