Prostory západního křídla nyní ještě zívají prázdnotou, ale už v dohledné době se tam přestěhuje vlastivědné muzeum a pokoje oživnou.

V místnostech, které byly restaurovány již dříve, je stálá výstava exponátů z dob františkánů, poměrně podrobně vypovídající o tom, jak žili, a také o historii vzniku kláštera.