„V žádném případě nové pomníky stavět nebudeme,“ potvrdil benešovský starosta Jaroslav Hlavnička. Přesto už do Benešova přijel zástupce ruské ambasády, aby s představiteli města mluvil o pomníku válečných hrdinů.

Záležitost, kterou probíral s místostarostou Zdeňkem Zahradníčkem vychází ze snahy současných komunálních politiků neplýtvat veřejnými prostředky. Na okraji hřbitova totiž stojí mauzoleum a právě u něj si davy pionýrů, žáků i pracujících připomínaly vítězství nad nacismem. Uctívaly při tom památku osvoboditelů, přesněji rudoarmějců, kteří zemřeli na území města.

Dělo se tak, i když uvnitř objektu, jak prokázal průzkum, žádné lidské ostatky nejsou. A 54 rudoarmějců, jejichž památku připomíná text na dvou pylonech, v Benešově také nezemřelo při osvobozovacím boji.

V době, kdy Rudá armáda poté, co se u Struhařova (pomník k této události je ale postavený na vyvýšenině u Dobříčkova) setkaly dva ukrajinské fronty generálů Koněva a Malinovského, dorazila od Vlašimi do Benešova, byli už Němci pryč. Předtím je totiž vyhnali vlasovci, kteří pomáhali povstalcům v Praze a odtud prchali k Američanům do západních Čech před Rudou armádou. Ta se k Praze blížila od severu, z Německa.

Přesto uvažovaná demolice, která má zastavit výdej peněz na údržbu, zajímá Rusy víc, než by se mohlo zdát. „Byl tu první tajemník ruského velvyslance. Obával se, aby nedošlo k poškození válečných hrobů,“ potvrdil Zdeněk Zahradníček, který pak návštěvě vysvětlil, že katafalk, v němž kdysi byla prsť z bojiště, je nyní prázdný.

„Ujistil jsem pana tajemníka, že při stavebních úpravách nepůjdeme do země,“ řekl komunální politik s tím, že v případě, že by pod mauzoleem přece jen někdo pohřben byl, úprava místa se ho nedotkne. O tom, jak místostarosta potvrdil, že by pod objektem mohl být nějaký hromadný hrob, město nemá žádnou indicii. „Zcela vyloučit to ale nelze,“ dodal Zdeněk Zahradníček.

Město chce zdemolovat jen obvodové zdivo. „Pietní místo zachováme včetně samotného katafalku i pylonů s textem,“ dodal beneššovský starosta Jaroslav Hlavnička. O tom, kdy by se mohla nevyužitá stavba začít bourat, bude jasněji po schválení rozpočtu na příští rok. Právě tam by se  prostředky na tuto akci měly objevit mezi výdaji.