Vysoké škody na lesních porostech a polních plodinách páchané lesní zvěří. Tak odůvodnilo ministerstvo zemědělství prohlášení, které má vést k redukci stavů některých druhů velké zvěře.
Pro přijetí účinných opatření vyzývají držitele honiteb a vlastníky honebních pozemků, aby v maximální míře využívali možností, které poskytuje právní úprava na úseku myslivosti ve vztahu k usměrňování chovu zvěře.
„Těmito možnostmi jsou zejména odpovědné sestavování plánů mysliveckého hospodaření, redukce početních stavů zvěře tam, kde pro chov některých druhů zvěře nejsou ve volnosti předpoklady a přijetí mimořádných opatření ke snižování stavů zvěře, včetně výjimek ze zakázaných způsobů lovu,“ uvedl mluvčí ministerstva Petr Vorlíček
S tím ale nesouhlasí myslivci. „Není pravda, že je zvěř přemnožená. Může sice vznikat lokální zvyšování jejího počtu, to je ale způsobeno migrací a je to krátkodobá záležitost,“ reagoval Jiří Šilha, mluvčí Českomoravské myslivecké jednoty s tím, že však vnímají pozitivně, že ministerstvo oficiálně uznalo, že údajně vysoké stavy zvěře jsou svědomím vlastníků honiteb.
„Jsem roztrpčen z tvrzení, že je zvěří poškozeno 40 procent lesa. To je nesmysl, běžte se podívat do lesa. A to žije na Benešovsku mufloní, dančí i srnčí zvěř, tudíž je tu potencionální zatížení velké,“ dodal Šilha.
Obdobné doporučení vydalo Ministerstvo zemědělství již před třemi lety pro snížení počtu prasat divokých.

 

OPATŘENÍ MINISTERSTVA

- přizpůsobení honiteb přirozeným migračním cestám zvěře
- uplatňování požadavků vlastníků pozemků cestou držitelů honiteb na odpovědné sestavování plánů mysliveckého hospodaření
- uplatňování požadavků vlastníky honebních pozemků na přijetí mimořádných opatření směřujících k úpravě početních stavů zvěře
- přehodnocení smluv o nájmech honiteb tam, kde nájemci nehospodaří v souladu se zájmy držitele honitby
- vytváření oblastí chovu zvěře tam, kde výskyt zvěře přesahuje hranice jedné honitby