Nárůst mohl být ještě vyšší. „Původní předpoklad zvýšení ceny od začátku příštího roku byl dokonce přes 2000 korun,“ připustil místostarosta Roman Tichovský.

Takový černý scénář ale nakonec nepřijde a to především proto, že Městská tepelná zařízení Benešov (MTZ) vyrábějí ve svých třech kotelnách na kogeneračních jednotkách z odpadního tepla elektřinu, kterou pak prodávají dál.

Jenže další zakonzervování ceny tepla v Benešově dost dobře uskutečnit nelze. Jediným topným médiem je tam totiž plyn. A jeho cena se podle radnice zvedla dokonce sedminásobně.

Jak vypadá skutečnost a jak teorie, mohou posoudit v Benešově například ti, kteří se zúčastnili v KD Karlov třetího Veřejného fóra. Na plátno tam nový ředitel MTZ Tomáš Balcar promítl přehled vývoje cen elektřiny, plynu a tepla v Benešově 2021 až 2023. Podle dokumentu měla například právě cena tepla stát v příštím roce zhruba „jen“ 1600 korun za GJ.

Finanční bilanci hodlá město zlepšit alespoň vybudováním šesti fotovoltaických elektráren. To však nebude mít přímý dopad na cenu tepla pro nájemníky. „Máme zpracované studie pro ZŠ Dukelská, Jiráskova, KD Karlov, plavecký bazén, zimní stadion a polikliniku, kde bychom chtěli vybudovat celkem šest elektráren,“ připomněl Tichovský.

Celkově studie hovoří o nákladech 100 milionů korun. Proto také město jedná s ČEZ o připojení nových zdrojů elektřiny do rozvodné sítě.

Jak zvýšení ceny tepla dopadne na obyvatele, lze nyní těžko říci. Může však mimo jiné přinést vlnu neplatičů. Kvůli obavě z toho radnice rozeslala dopisy, v nichž žádá nájemníky, aby si navýšili cenu záloh, které platí za městem poskytované služby.

„Zálohy byly navržené pro nejčernější scénář tak, aby v případě, že vyúčtování přesáhne skutečnost, mohly být sníženy,“ vysvětlil místostarosta Jakub Hostek s tím, že kalkulace záloh nebyla paušální, ale přesně vypočítaná pro ten který konkrétní byt.

Jak se zdražení skutečně promítne do situace kolem neplatičů, bude jasné až na jaře při čtvrtletním vyúčtování. Už dříve se situace promítne především u těch, kteří si zálohy nezvýšili už při zdražení tepla na 1250 korun.

Vzhledem k očekávané situaci město chytá pomoc pro občany, kteří by se mohli dostat do finanční potíží se zvýšením ceny energií a služeb. Kvůli tomu radnice také přijala dalšího pracovníka pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

„Ten je proškolený, aby lidem poradil, jak podat žádost o dávky finanční pomoci. Spolupracujeme ale také s úřadem práce a školením prošli i pracovníci odboru bytového. Ti zase nájemníkům poradí, jak nastavit zálohy a jak mají využít státní pomoc,“ připomněla tajemnice Městského úřadu Benešov Magda Zacharieva.