Proto je třeba je pokácet a nahradit novými.

To je stručná, ale jasná odpověď Marka Lempochnera, vedoucího střediska Českého svazu ochránců přírody Vlašim na otázky obyvatelům Týnce nad Sázavou, kteří se pozastavují nad kácením, podle nich zdravých vzrostlých porostů.

„Kácení probíhá v rámci projektu, na který jsou zpracované různé posudky a podobně,“ uvedl Lempochner s tím, že pokácení všech stromů odsouhlasila agentura ochrany přírody a krajiny.

Připouští, že z laického pohledu to může vypadat, že stromy jsou zdravé. Mají zelené listy, košatou korunu. Ale to může být prý často jen zdání. Jejich opravdový stav odhalí až odborná expertiza.

„Vážím si každého člověka, který se snaží chránit přírodu. Ale když potom takový strom spadne na maminku s kočárkem, je to tragédie,“ poznamenal vedoucí střediska.

Některé stromy jsou už pokácené, jiné to teprve čeká. Celkem by mělo jít zhruba o čtyři sta padesát dřevin. Jak ale upozornil Marek Lempochner, je potřeba počítat s tím, že značná část dřevin na odstranění jsou keře či drobné nálety.

„Jedná se o obnovu zeleně a veškeré dřeviny, které se kácejí nebo budou kácet, jsou na městských pozemcích nebo v lokalitách, které město spravuje,“ sdělila Adriana Bursová, místostarostka Týnce nad Sázavou a dodala, že pokácené stromy nahradí město zelení, která bude v dané lokalitě vhodná a bezpečná.

KDE VŠUDE SE BUDE KÁCET
Okolo hotelu ⋌55
Hřbitov ⋌12
Okolo MěÚ⋌ 20
Hřiště u sokolovny ⋌9
ZŠ Komenského ⋌15
ZŠ Benešovská⋌ 146
MŠ⋌ 31
Centrum města⋌79
Hrad, kostel⋌ 9
ulice Jílovská ⋌21
Chrást sídliště ⋌49
Chrást okolo kostela⋌ 1