Přihlásit se mohou obce, které mají maximálně sedm a půl tisíce obyvatel a mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem vesnice, program obnovy nebo program rozvoje územního obvodu.

„Přál bych si, aby se do soutěže zapojilo co nejvíce středočeských obcí. Myslím si, že v tomto klání opravdu platí, že hlavní je účast. Chceme, aby se i v té nejmenší vesničce žilo příjemně," řekl hejtman Středočeského kraje Miloš Petera a poznamenal, že soutěž má obce motivovat v jejich snaze o zkrášlování pozemků a domů. Podle Miloše Petery takový záměr zlepšuje sousedské vztahy.

Hodnoceny budou následující oblasti. Koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie v obci.

„Přihlášené obce budou hodnoceny nejprve v krajském kole, do celostátního kola pak postoupí vítězná obec z každého kraje, které byla udělena Zlatá stuha. Hodnocení krajských kol se uskuteční od 1. května do 30. června," upřesnil náměstek pro regionální rozvoj Karel Horčička.