Práce vyjdou na bezmála 128 milionu korun, což je o 49 milionů méně, než byla předpokládaná hodnota zakázky.

Odpočívadlo, patřící k těm větším, je vybavené nejen čerpací stanicí pohonných hmot, ale také například motorestem. Podle plánů ŘSD má být otevřeno za čtyři měsíce od zahájení výstavby. Pak už budou probíhat jen dokončovací práce bez zásadního vlivu na provoz samotné odpočívky. „Definitivně hotová by měla být do konce této stavební sezóny,“ dodal mluvčí s tím, že investor zahájí práce na konci dubna.

Hlavním cílem modernizace odpočívadla je navýšení kapacity parkoviště pro nákladní automobily. To se v dnešním provozu ukazuje jako nedostatečné. Proto se zvýší počet šikmých parkovacích ploch ze současných 42 na 98 míst. Víc místa bude i pro osobní auta a to z 50 na 73 míst včetně čtyř stání pro invalidy.

Na nové odpočívce pohodlně na podélných stáních zastaví také šest autobusů na šikmých stáních i deset osobních aut s přívěsem nebo obytných aut. „Celkově se tak kapacita proti stávajícímu stavu zvýší o devadesát míst, což je téměř dvojnásobek aktuální kapacity,“ připomněl Buček.

Pod dohledem kamer

V souvislosti s rozšířením odpočívadla a změnou jeho dispozičního řešení dojde také k rekonstrukci všech propojovacích komunikací, které jsou značně opotřebovány dlouholetým provozem.

To se bude týkat i silnicí mezi pravou a levou částí odpočívky, která vede podjezdem pod dálnicí. Nově vznikne okružní křižovatka na výjezdu z parkoviště zpět na dálnici a také chodníky nebo ostrůvky oddělující stání.

Práce se nevyhnou ani kompletní rekonstrukci kanalizace a odvodnění, osvětlení s využitím LED technologií a vznikne i nová retenční nádrž, odlučovač ropných látek a pochopitelně i kamerový dohled nebo dětské hřiště u parkovacích míst pro osobní auta.

Nové dílo doplní také nové stoly, lavice a odpadkové koše. Závěr prací bude spočívat v zatravnění a vysazení nových dřevin a oplocení.

„V budoucnu, již mimo rámec této rekonstrukce, se počítá s osazením systémů inteligentní odpočívky a systému dobíjení elektromobilů. Pod projektovanými komunikacemi budou v rámci této stavby pro tyto systémy připraveny chráničky, pro snazší rozvedení kabelů,“ uzavřel Buček.