ŘSD už podalo žádost o územní rozhodnutí. Zároveň s tím řeší výjimky pro zvláště chráněné organismy. „Orgán ochrany přírody a krajiny posuzuje a vyhodnocuje, jaký vliv bude mít vedení trasy na tyto chráněné druhy živočichů a rostlin a následně vydává rozhodnutí, za jakých podmínek, bude možné stavbu dálnice realizovat,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Že řízení nebude snadné, potvrzuje už první zádrhel. Výjimky totiž nebude vydávat Středočeský kraj. „Bohužel Středočeský kraj na základě námitek účastníků procesu byl označený jako podjatý, takže celý spis včetně doplnění se momentálně balí a odesílá do Plzeňského kraje, který bude vydávat tyto výjimky. Ty představují důležité podklady pro to, abychom mohli získat územní rozhodnutí,“ doplnil šéf ŘSD Jan Kroupa.

Za dobrotu na žebrotu

Silničářům ale ve vztahu k ochraně okolí dálnice hrozí i další komplikace, do které se vmanipulovali sami svou vstřícností. Na základě požadavku obce Jílové u Prahy upravili technické řešení tunelu Luka a jeho trasu oddálili od rekreační oblasti. Tunel má být oproti původním plánům delší o 645 metrů, celkem má měřit 1843 metrů.

Ačkoliv ŘSD tvrdí, že změny byly navrženy výhradně ku prospěchu ochrany obyvatel a přírody, nemají zdaleka jistotu, že nebudou muset opakovat celý proces posuzování vlivu stavby na okolí (EIA). Tím prošli už v roce 2012 a jeho opakování by přípravu výrazně zpozdilo. O dalším osudu EIA rozhodne zjišťovací řízení, které může skončit i u soudu.

„Z časového hlediska je velmi těžké predikovat další vývoj a odhadovat časové zpoždění s ohledem na značnou aktivitu odpůrců trasy, s jistotou však dojde k posunu v předpokládaném harmonogramu přípravu stavby, kdy se s realizací stavby počítá v letech 2024 až 2028, neboť bez uzavření tohoto procesu není možné získat pravomocné stavební povolení a pokračovat v další projekční přípravě,“ říká Studecký.

| Video: Youtube

U D3 ve středních Čechách se dlouho vedly debaty o jejím vedením. Ve hře byly západní a východní varianta. K definitivnímu potvrzení a stabilizaci západní varianty došlo v roce 2015 schválením první aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Dálnice se v této variantě napojí na Pražský okruh u Jesenice a na jih povede kolem Jílového, Netvořic a Maršovic dále na Heřmaničky. Na Benešov ji napojí šestikilometrová Václavická spojka. Součástí stavby bude mimo jiné deset mimoúrovňových křižovatek, sedm tunelů o celkové délce sedm kilometrů či 800 metrů dlouhý most přes řeku Sázavu. S výškou 113 metrů překoná o 13 metrů dosavadního českého rekordmana, Žďákovský most přes Orlík.