Dvacetidenní lhůta k podání připomínek v rámci posuzování vlivu plánované stavby dálnice D3 na životní prostředí mezi Meznem v Jihočeském kraji a okrajem Prahy končí.
„Dnes je poslední termín pro podání,“ potvrdila Jarmila Krebsová z Ministerstva životního prostředí ČR s tím, že občané či sdružení mohou využít k uplatnění svých práv osobní podání, poštovní zásilku nebo elektronickou poštu.
Kromě ministerstva, v jehož kompetenci posuzování je, lze námitky k trase a stavbám i jejich provádění uplatnit prostřednictvím krajského úřadu. „My je ministerstvu předáme. Zatím tady žádné nemáme,“ uvedla včera Anna Preiszlerová z Odboru životního prostředí Středočeského kraje, který se k diskutované stavbě bude v rámci zjišťovacího řízení také vyjadřovat. Trasu čtyřproudové dálnice od Mezna kolem Heřmaniček, Maršovic, Tismi, Týnce nad Sázavou a Jílového u Prahy však kraj schválil při projednávání územního plánu už vloni.
„Sdružení obcí Klid a Ekologický právní servis své námitky ke stavbě, která nevratně zasáhne do krajiny, už poslal,“ uvedla Eva Tylová ze Strany zelených s tím, že uvažované napojení dálnice na jihovýchodním okraji Prahy bez navazující komunikace do centra metropole dopravní situaci ještě zhorší, a přivede do lokality desetitisíce dalších vozidel. „Tranzitní doprava by měla využít současnou R4 a trasa I/3 by měla být zkapacitněna rozšířením a obchvaty sídel podle variantních návrhů,“ dodala Eva Tylová. Základ připomínek odpůrců dálnice tvoří kromě nebezpečí nevratného ohrožení přírody také formální nedostatky a nerespektování stavebních uzávěr, jež vyhlásily obce.