Jedna z těch, které se staví proti plánům Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), je v Týnci nad Sázavou. Na rozdíl od některých obyvatel Týnce jeho vedení nevadí zamýšlený dálniční přivaděč od Dunávic, ale dvě velká parkoviště po obou stranách dálnice. ŘSD jim uceleně říká Odpočívka Dunávice. Že jsou takové stavby zapotřebí, dokládá ŘSD například i komentářem k vizualizaci umístěné na webu. „Například pro sedmdesát kilometrů stávající dálnice D3 je na této trase nyní pro kamiony pouze jediná odpočívka u Mezna,“ připomíná ŘSD s tím, že právě proto také uvažuje o vybudování odpočívky v prostoru obcí Dunávice, Krusičany a Chrášťany.

V těchto místech má vzniknout areál údržby dálnice:

V těchto místech má podle plánů ŘSD vyrůst areál údržby dálnice. | Video: Zdeněk Kellner

Ve směru od Prahy to má být vůbec první odpočívka na D3. Na každé dálniční straně by parkoviště mělo pojmout 80 kamionů, 17 karavanů, osm autobusů, 64 osobních aut a také čtyři vozidla držitelů průkazů ZTP. Celkově, téměř 350 vozidel. Odpočívka má také mít na každé straně záliv sto metrů dlouhý pro nadrozměrné náklady, záliv pro kontrolní činnost Policie ČR s možností vážení kamionů. Navíc tam mají stát také dvě čerpací stanice, restaurace, dětské hřiště a WC. „Směrem k Chrášťanům bude podél dálnice odpočívky zemní val, který dálnici odcloní vizuálně a hlukově od obce. Dešťová voda bude svedena přes usazovací nádrž s odlučovačem ropných látek a přes retenční nádrž do vodoteče. Odpočívka Dunávice poskytne kvalitní zázemí pro odpočinek odpovídající evropským standardům,“ plánuje ŘSD.

Ani takové argumenty ale nepřiměly vedení Týnce ke změně postojů k odpočívce. Jedním z hlavních problémů je hrozba zvýšeného počtu kamionů projíždějících od dálnice D3 přes Týnec k dálnici D1. Týnec přitom nemá nic proti přivaděči, který by měl sloužit především místním motoristům ani dálnici D3 samotné. Důvodem takového postoje je skutečnost, že cestování z Týnce do Prahy po staré benešovské silnici, kde na sebe navazují jedna obec za druhou, trvá i kvůli hustotě provozu neúměrně dlouho. Navíc to lepší často není ani po D1. Podle týneckého místostarosty Petra Znamenáčka radnici jde i o ochranu životního prostředí. Odpočívka má stát na vyvýšenině nad Krusičany v místech současné křižovatky od Krusičan na Chrášťany. Dva kilometry před odpočívkou, v místech křižovatky od Týnce na Netvořice a Neveklov, kde dnes stojí kravín s typickou vodárenskou „rumbakoulí,“ má vzniknout další velký areál, tentokrát údržby dálnice.

„Odpočívka má být jedna z největších v České republice a zabere plochu deseti hektarů. Výstavbou by došlo k enormnímu zatížení týneckého území technickými stavbami. To pak může mít dopad na kvalitu života v Týnci, zhoršení bezpečnosti kvůli průjezdům kamionů. Po celé trase D3 se nic takového jinde nemá budovat. Všechnu zátěž máme schytat my z Týnce. Areál údržby je nutný, ale chceme, aby ŘSD odpočívku postavilo jinde,“ uvedl Petr Znamenáček. A jak chce Týnec dosáhnout prosazení svých požadavků? Podle místostarosty město jedná každoročně s ministrem dopravy a přednáší mu své argumenty, proč odpočívku na území města vůbec nechce.

„Odpočívka, i díky tomu, že jsme jako účastníci řízení napadli posouzení vlivů stavby na životní prostředí EIA, byla vyňata z projednávání stavby dálnice D1 a bude se projednávat samostatně. Pokud by se ale něco otevřelo, napadneme případně územní rozhodnutí a pak i stavební řízení,“ doplnil týnecký místostarosta s tím, že se starostové mikroregionu Týnecko dohodli na zaslání dopisu ministrovi, v němž ho budou informovat o svých postojích k zamýšlené stavební akci.