„Dosud platil zákaz předjíždění pro kamiony na deseti respektive dvaceti úsecích dálnic D1, D5, D8, D11 na celkem 132 km. Opatření platí s výjimkou tunelových a dříve realizovaných úseků vždy od 6.00 do 22.00 hodin. Na brněnském úseku dálnice D1 pak od 5.00 do 22.00 hodin,“ upozornil za Ředitelství silnic a dálnic ČR Jiří Veselý ze Samostatného oddělení komunikace pro Středočeský kraj a Kraj Vysočina. Nově se před nedávnem rozšířil zákaz na dalších dvou úsecích dálnice. Nejprve v polovině listopadu začal platit zákaz předjíždění kamionů v úseku mezi exity 90 Humpolec a 112 Jihlava a poté mezi exity 146 Velké Meziříčí-východ a 182 Kývalka.

Toto nařízení platí s výjimkou míst, kde jsou stoupací pruhy. K dalšímu opatření stejného druhu přistoupí ŘSD také na „benešovském“ úseku D1 v rámci druhé etapy. U dálnice tak přibudou dopravní značky „zákaz předjíždění nákladní dopravy“. „Začátkem roku 2024 přibude rozšíření zákazu v úseku exitů 21 Mirošovice a 90 Humpolec a také exitů 112 Jihlava a 141 Velké Meziříčí-západ, opět s výjimkou stoupacích pruhů, kde bude předjíždění povoleno,“ potvrdil Jiří Veselý z ŘSD. Mluvčí rovněž připomněl, že výběr míst pro zákaz předjíždění kamionů proběhl na základě úkolu vedoucím odborů služby dopravní policie krajských ředitelství Policie ČR.

Ti v rámci toho zrevidovali stávající místa a úseky dálnic s umístěným výš zmiňovaného dopravního značení a navrhli dle vyhodnocení aktuální dopravně bezpečnostní situace případné další úseky, například i s časovým vymezením. „To Policie ČR následně představila v rámci Rady vlády pro BESIP. Silniční správní úřad Ministerstva dopravy pak zpřesnil podle projektů místa, kde budou osazeny zákazové značky,“ dodal Jiří Veselý.