Motoristé i cyklisté si teprve zvykají na čerstvé vodorovné dopravní značení v jižní části Nádražní ulice a rohu Táborské ulice. Vyhrazený jízdní pruh má i skryté významy pro zvýšení bezpečnosti provozu a odstavování vozidel. Smůlu však mají držitelé kreditních karet, kteří si zvykli na výběr peněz z bankomatu z chodníku v objektu Mydlářky.

„Vyhrazené pruhy pro cyklisty v Nádražní ulici jsou vyznačené v rámci grantu rekonstrukce lávky přes železniční trať pro spojení obytné a průmyslové části Benešova. Cyklostezky se objeví i na navazujících komunikacích,“ vysvětlil místostarosta Roman Tichovský existenci, v Benešově dosud nezvyklého, vodorovného dopravního značení se symbolem jízdního kola. Začátek a konec je zvýrazněný červeným nátěrem asfaltu.

Budoucí severovýchodní větev cyklostezky, jež se nyní buduje podle zdi bývalých táborských kasáren, však skončí u pivovaru. „Dál šířka komunikace nesplňuje podmínky pro vyznačení pruhu pro cyklisty,“ upřesnil místostarosta.

Vznikající specifické dopravní opatření bude mít i skrytý význam, jež po doznačení pocítí především řidiči nákladních aut, kteří si zvykli v Táborské ulici přes noc, případně i dlouhodobě, vozidla odstavovat. Radnice neměla zatím šanci z krajské komunikace II. třídy vytlačit parkující kamiony z centra dál mimo město.

Po dokončení cyklostezky jim nic jiného nezbude, neboť mezi silnicí a budovaným pruhem budou vyznačená místa pouze pro osobní auta.

Další efekt už nyní pociťují motoristé u objektu Mydlářky. Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty vylučuje zastavení vozidel u bankomatu, nyní dočasně, než si řidiči zvyknou, umocněný dopravní značkou. Na dodržování zákazu bude dohlížet městská i republiková policie.

„Řidiči mohou zaparkovat naproti a k bankomatu těch několik metrů dojít pěšky,“ poukázal Roman Tichovský. Zamezení stání vozidel zlepší rozhledové poměry pro vyjíždění aut ze Žižkovy ulice a autobusového nádraží. „Řidiči autobusů si stěžovali, že jim zakrytý výhled znemožňoval vyjetí z nádraží,“ potvrdil místostarosta.

Výhledově hodlá radnice prodloužit cyklostezku ulicemi Jana Nohy a Spartakiádní směrem do konopišťského parku k hlavní silnici I/3. Její překlenutí mimoúrovňovou lávkou je ale zbožným přáním v horizontu jedné dekády. Studie předpokládá zahloubení silnice I/3 ve směru od Prahy v úrovni napojení z Konopišťské ulice a její vedení pod stávající úrovní terénu až ke křižovatce U Topolu.

„Tím kromě bezpečného překlenutí komunikace pro chodce i cyklisty u brány do parku vznikne i mimoúrovňová křižovatka u hotelu Benica s rampou umožňující výjezd aut od Tábora směrem do centra,“ popsal záměr místostarosta s tím, že stavba bude investicí Ředitelství silnice a dálnic a virtuální termín je v roce 2020. Záleží, jak dopadne řízení o dálnici D3.

Slavnostní otevření lávky přes koleje a částí cyklostezky je naplánované na úterý 30. června v 11 hodin.