Mikroregion Voticko společně s Městem Bystřicí proto zadal poptávkové řízení na zpracování takové studie, která bude jasným podkladem pro trasování patnáctikilometrové cyklostezky a pro její stavební provedení, etapizaci díla i financování. Studie přijde na více než 180 tisíc.

„Do konce letošního roku bude mít nyní projektová firma čas na zpracování základního návrhu parametrů cyklostezky včetně variant řešení, zjištění majetkoprávních vztahů dotčených pozemků i předjednání záměru s dotčenými orgány státní správy a správci sítí," informoval předseda mikroregionu Viktor Liška s tím, že myšlenka využití opuštěných částí bývalé železniční trasy pro výstavbu cyklostezky je známa již téměř rok. Během něho pracovníci kanceláře mikroregionu a zástupci zainteresovaných obcí absolvovali řadu jednání, schůzek a místních šetření.

Zlomové bylo jednání s ministrem dopravy Danem Ťokem, po kterém se rozběhlo schvalování převodu dotčených pozemků ve vlastnictví Správy železničních dopravních cest do majetku svazku obcí. První převedenou „vlaštovkou" budou pozemky mezi nádražími Votice a Olbramovice, přesněji mezi Beztahovem a Veselkou, které jsou v současnosti dle požadavků obou stran zaměřovány.

„Věřme, že do dvou let tak vznikne pilotní dvoukilometrová trasa pro cyklisty a in-line bruslaře, která vytvoří nové volnočasové zázemí pro obyvatele Voticka a bude lákadlem pro cykloturisty. Zároveň však bude potřebnou alternativou nemotorové dopravy do rychlíkové stanice Olbramovice, jejíž předpokladem je vhodné propojení s centrem města Votice," doplnil předseda mikroregionu.

Spolupráce Mikroregionu Voticko s městem Bystřice zaručuje, že cyklostezka bude mít nadregionální charakter a propojí důležitá sídla podle současných plánů až do Benešova. Stejně tak by se cyklostezka měla rozvíjet i na jih od Votic. Zde je zatím limitem, že dosud nezačala dostavba IV. Železničního koridoru v úseku Votice – Sudoměřice.

Tam již v rámci svazku obcí jednáme o budoucím odkupu nevyužitých částí drážního tělesa i spolupráci s jihočeským Mikroregionem Venkov, který má sídlo právě v Sudoměřicích," upřesnil Viktor Liška.

KAREL CHLUMEC