Snižování počtu osobních aut v zástavbě popisuje například i generel dopravy. Jedná se o dokument, který si město nechalo vypracovat a který je jakousi kuchařkou s recepty, jak na to. V Benešově se popisovaný problém částečně daří řešit díky rozšiřování linek městské hromadné dopravy a nulovému jízdnému. Přímo v ulicích Benešova mohou kolaři využívat také cyklopruhy. Ty ale mají k dokonalosti daleko, protože od provozu nejsou oddělené fyzicky, ale pouze vodorovným dopravním značením. Další z možností je propojení místních částí s městem sítí cyklostezek. Kvůli tomu před nedávnem vznikla cesta pro kola do Pomněnic. Tunelem podchází velmi vytíženou silnici I/3, ale nakonec stejně končí na běžné, i když místní komunikaci.

Připravují se dvě další části cyklotras

V nastoleném trendu hodlá Benešov pokračovat i v následujících letech. Také proto je nyní v běhu příprava výstavby hned dvou dalších částí cyklistických tras. Jenou z nich je cyklostezka Velká Magorka. Trochu neotřelý a možná zavádějící název vychází z pojmenování rybníka na jihovýchodě města. „V tuto chvíli jsme jeden stupínek před malým vítězstvím, tedy zahájením stavebního řízení,“ uvedl v pátek 8. prosince Jan Mayer z Odboru investic Městského úřadu Benešov.

To zatím mírně přibrzďuje ještě nevydané rozhodnutí úřadu o kácení stromů v trase budoucí stezky. Optimisticky založený úředník však předpokládá, že stavební řízení začne hned v lednu a skončí ještě během února. Pokud to klapne, podá město žádost o dotaci. Ta by mohla tvořit až polovinu předpokládaných uznatelných nákladů, tedy zhruba osm milionů korun. „Věřím proto, že už ve druhé polovině roku 2024 stavba začne,“ dodal Mayer.

Zimní eldorádo i pro běžkaře

Nový úsek s hladkým asfaltovým povrchem má navázat na už postavené části kolem sportovišť Na Sladovce a rozšíří možnosti cyklistů, vyznavačů in-line bruslení nebo atletů o necelé další tři kilometry. Pokud pak v zimě napadne sníh, eldorado tam budou mít i běžkaři, protože odmetání sněhu tam není v plánu. Část této trasy kolem benešovských Koupadel má být dokonce osvětlená. „Tato nová část trasy současně naváže na cestu z Radíkovic na Skalici,“ připomněl Jan Mayer propojení s dalšími sídly v okolí Benešova. V přípravě na výstavbu je ale také další cyklostezka. Ta má po dostavbě poskytnout bezpečné svezení cyklistům mezi Benešovem a jeho částí Bedrčí.

Proti Velké Magorce je příprava této trasy o něco pozadu. Přesto Jan Mayer předpokládá, že žádost o stavební povolení podá také už v lednu. Pokud totiž chce město i na tuto komunikaci získat finanční podporu, musí o ni i se stavebním povolením požádat do konce dubna. „Zájem o tuto trasu je mezi cyklisty z Benešova i z Bedrče opravdu velký,“ potvrdil Jan Mayer. Podporu cyklodopravy v Benešově deklaruje vedení radnice také jedním z nejdůležitějších dokumentů. „Financování cyklostezek je zařazené v návrhu rozpočtu na rok 2024,“ uvedl benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Návrh trasy z Benešova, z ulice Pražského Povstání do Bedrče, je upravený tak, aby se cesta vyhnula pozemkům soukromých vlastníků. Jediným dotčeným subjektem, s nímž se Benešov potřebuje domluvit, je Povodí Vltavy. Trasa totiž povede přes propustek, jímž bude protékat potok zvaný Baba. „Kromě uvedeného propustku by stavbu cyklotrasy neměly prodražovat žádné další doprovodné stavby. Předpokládané náklady téměř tříkilometrové trasy s asfaltovým povrchem, která naváže na už fungující, téměř čtyřkilometrovou stezku z Bedrče do Mrače, jsou dvanáct milionů korun,“ dodal Jan Mayer. Předpokládaný termín zprovoznění cyklostezky z Benešova do Bedrče je v druhé polovině následujícího roku.