Středeční prověřovací cvičení profesionálních hasičů odhalilo v Husově ulici čtyři nezodpovědné řidiče, kteří odstavili svá auta na místě vyhrazeném výhradně pro požární vozidla. Ta z toho důvodu blokovala provoz v centru města.
„O středečním problému víme. Takové porušování zákazu stání budeme tvrdě postihovat. Podobná situace nastává i v Pražské ulici a na sídlištích, kam náš kamerový systém nevidí. Zjištěné přestupky předáme ke správnímu řízení,“ přislíbil velitel benešovské městské policie Vladislav Janák, podle kterého v ob〜dobných případech nasazení botičky problém neřeší – spíše naopak.
„Znehybněním vozidla, jež tvoří překážku silničního provozu, se doba, kdy blokuje provoz, spíše prodlužuje. Odtahová služba ve městě nyní nefunguje,“ dodal velitel s dovětkem, že město bude
o smluv〜ních podmínkách s fir〜mami zajišťujícími odtahy jed〜nat v příštím roce.
Větší míru odhalování podobných přestupků, které
v pří〜padě skutečného zásahu mohou hasičům výrazně zkomplikovat záchranu osob a majetku, umožní městské policii předání péče o parkovací automaty technickým službám. „Tím se nám od nového roku uvolní ruce,“ doplnil Vladislav Janák.
Při cvičení jsou profesionálové obezřetní, aby nic nepoškodili, což však neplatí
v okamžiku ostrého výjezdu.
„Při zásahu u hořícího domu není co řešit. Občan je povinen poskytnout potřebnou pomoc a ne naopak překážet. Pokud by došlo k poškození aut, skončilo by to u soudu. Motorista by požadoval odškodnění, my bychom ho naopak obvinili z obecného ohrožení,“ prohlásil rezolutně ředitel benešovského Územního odboru Hasičského záchranného sboru Josef Setnička s tím, že
o opatřeních
ke zlepšení parkovací kázně s vedením radnic měst na Benešovsku průběžně jednají. „Výrazně zvýšíme represivní činnost. Středeční přestupky řidičů se objeví ve zprávě o zásahu a předáme je projednání. Přece kvůli několika nezodpovědným řidičům nenecháme někde v paneláku uhořet lidi,“ dodal ředitel benešovských profesionálů.