Námětem cvičení byl simulovaný výbuch mikrovlnné trouby a následný požár na rehabilitačním oddělení, který vypukl v 10 hodin, kdy celé oddělení pohltil dým, ve kterém uvízlo 19 zraněných figurantů. Do několika minut byl na místě hasičský záchranný sbor, který okamžitě začal s likvidací požáru a vyprošťováním zraněných. Ti byli roztříděni do několika skupin podle závažnosti svých zranění a následně převáženi sanitními vozy zdravotnické záchranné služby do chirurgického pavilonu nemocnice, kde si je již přebíral pověřený zdravotnický personál, takzvaný zásahový tým.

Třídění zraněných probíhalo ve dvou vlnách. Prvotní třídění, takzvaný START prováděli již hasiči v průběhu zásahu na oddělení. Druhé třídění pak bylo již na zdravotnické záchranné službě v jejich připraveném stanu a dle takzvané metody TRIAGE.

„Pro TRIAGE (hromadné třídění zraněných) se používá mezinárodně platné barevné kódování závažnosti zranění. Červená barva se používá u neodkladných zranění ohrožujících život, končetiny a zrak. Žlutá barva se používá u poranění vyžadujících léčbu do dvou hodin, zelená barva u ošetření do čtyř hodin jako jsou malé zlomeniny či popáleniny. Poslední pak je černá značící mrtvé. Toto barevné označení se využívá i k vymezení prostorů pro zraněné jednotlivých kategorií poranění. Značení jsme využili i v našem areálu, kde můžete vidět šipky se zmíněnými barvami, které se nachází směrem k chirurgickému pavilonu a v případě krizové situace by měli sloužit zdravotnické záchranné službě pro rychlejší orientaci kam s jakým pacientem jaké kategorie," vysvětlil Petr Hostek, ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.

Na pomoc při likvidaci požáru a evakuaci zraněných přispěchaly i hasičské sbory dobrovolných hasičů.

„Dorazili dobrovolní hasiči z Neveklova, Bystřice a Čerčan, se kterými byla výborná spolupráce. Celkově všechny složky IZS spolu dobře kooperovali a vše šlapalo jako hodinky," uvedl velitel hasičského záchranného sboru Josef Setnička.

Cvičení prověřilo připravenost nejen všech složek IZS, ale i nemocničního týmu při řešení mimořádných událostí a velkém počtu zraněných. Probíhalo za plného provozu nemocnice, a tak se pacienti, kteří v tu dobu byli v chirurgickém pavilonu, potkávali se záchranáři, policisty, hasiči a „zraněnými" figuranty.

Na nohou byl i krizový štáb benešovské nemocnice v čele s ředitelem Petrem Hostkem jako krizovým manažerem.

„Myslím si, že celkově bylo cvičení maximálně úspěšné a souhra všech složek IZS a našich zaměstnanců dokonalá. Sám jsem se jako krizový manažer pohyboval na místě cvičení a vše tak viděl z první ruky. Bylo vidět, že každý přesně ví, co a kdy má dělat. Opravdu výborná souhra všech složek," zhodnotil cvičení ředitel benešovské nemocnice.

Samotné cvičení trvalo dvě hodiny a ukončeno bylo ve 12 hodin. Zúčastnilo se jej celkem 25 figurantů, z nichž 19 se jich zhostilo role zraněných.

„Jeden z figurantů dokonce svým zraněním podlehl a během požáru zemřel při snaze zachránit ostatní. Figuranti byli převážně studenty Střední zdravotnické školy, kteří před zahájením cvičení prošli instruktážním školením, byly jim rozdány role a dokonce měli namalovaná zranění. A některá vypadala vskutku opravdově," doplnil na závěr ředitel Petr Hostek.

JANA HELM MUSILOVÁ