„V průběhu cvičení nebude provoz nemocnice nijak omezen, pouze pacienti mířící do ambulancí v pavilonu B, budou muset využít náhradní vchod do budovy. Jedná se o ambulance zubní, oční, diabetologická, pneumologická, ordinace praktického lékaře a nutriční poradny," uvedla Jana Helm Musilová, asistentka marketingu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.

Náhradní vchod bude současně platit i pro dispečink firmy Falck emergency a klienty kadeřnictví, kosmetiky, pedikúry a logopedie. Náhradní vchod bude z boku bývalé střední zdravotnické školy, za obchůdkem s potravinami, a bude označený směrovými šipkami.

Drobné omezení se bude týkat nejen pěších, ale i pacientů, kteří zamíří do benešovského špitálu autem. Od 10 do 12.30 hodin bude vjezd a výjezd do areálu nemocnice možný pouze z ulice Erbenova.

„Dopravu v průběhu cvičení bude řídit Policie České republiky. Klienti mířící do nemocnice mohou v tento den využít možnost bezplatného parkování na velkém parkovišti před vjezdem (závorou) do areálu," dodala Jana Helm Musilová.