Ředitelka školky Milena Mottlová má ve svých představách o tom, jak by to mělo v zařízení vypadat, jasno.

„Čas prožitý v naší mateřské škole by se měl stát pro děti radostnou a příjemnou zkušeností. Chceme dětem poskytnout kvalitní základ pro budoucí život i vzdělání. Snažíme se vytvořit podmínky pro přirozený přechod od nezávazného dětství k systematickému vzdělávání v pozdějším věku. K plynulému přechodu přispějeme vytvořením příležitostí hrát si, řešit a rozhodovat samostatně různé úkoly, jednat samostatně, být tvořivý, ale současně respektovat pravidla, naslouchat druhým a srozumitelně se vyjadřovat,“ řekla.

Učitelky podporují u dětí sebedůvěru, sebejistotu a zdravé sebevědomí každého jedince. Školní vzdělávací program je zpracován s ohledem na reálné možnosti a podmínky, k podpoře naplňování stanovených vzdělávacích záměrů napomáhá cílené doplňování škálou akcí, výletů, exkurzí či divadelních představení.

Za týden si představíme děti z MŠ U Kohoutka Sedmipírka v Longenově ulici v Benešově. V tištěném vydání Benešovského deníku však již ve středu 17. dubna 2019!