V jednání byla roční úleva od placení těm, kteří si zvíře vezmou z psího útulku. To by se vztahovalo i pro ty, kteří od strážníků přijmou psího bezdomovce.

Zastupitelé při diskuzi přicházeli se svými návrhy. Například Jana Čechová navrhovala osvobození od poplatků za psa z útulku nejen v prvním roce, ale i dál. „Byla bych ráda za jakékoliv úlevy lidem, kteří si vezmou psa z útulku,“ řekla.

Daniel Netušil navrhoval za první zvíře z útulku neplatit nikdy. „Za každé další pak první rok po nabytí,“ uvedl. Petr Jandač zase prosazoval, aby poplatky za psy lidé neplatili vůbec a Igor Chromý navrhl prodloužit roční pardon plateb za zvířecí nalezence na dvouleté.

Následně zastupitelé hlasovali o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Ty byly čtyři, ale souhlas nakonec dostal až radnicí původně předložené variantě – osvobodit od poplatků chovatele, který si přivede domů psa z útulku, a to pouze po dobu jednoho roku.

Příjmy města za rok ze zhruba 1600 registrovaných psů činí přibližně 410 tisíc korun.

Obecně závazná vyhláška číslo 8/2019 o místním poplatku ze psů platná v roce 2020

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za každého psa v rodinném domě 200 Kč
b) za každého psa v rodinném domě, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100 Kč
c) za prvního psa v bytovém domě 1.000 Kč
d) za prvního psa v bytovém domě, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč
e) za každého druhého a dalšího psa téhož držitele v bytovém domě 2.000 Kč
f) za každého druhého a dalšího psa v bytovém domě téhož držitele staršího 65 let 300 Kč
g) za každého psa v rodinných i bytových domech v částech města Benešov: Konopiště, Mariánovice, Radíkovice, Pomněnice, Buková Lhota, vidlákova Lhota, Úročnice, Okrouhlice, Bedrč, Boušice, Dlouhé Pole, Červený Dvůr, Chvojen 50 Kč
h) v ostatních objektech za každého psa 500 Kč
i) v ostatních objektech za každého psa v případě, že držitelem psa je osoba starší 65 let 200 Kč

Rovněž upozorňujeme pejskaře, že mají povinnost svoje pejsky očipovat. Na splnění nové povinnosti, mají chovatelé už jen několik týdnů. Až dvacet tisíc korun pokuty a správní řízení jím bude hrozit, pokud nebudou mít jejich psi od 1. ledna 2020 pod kůží čip.

Dodržování povinnosti čipovat psy, které vyplývá z novely veterinárního zákona, bude kontrolovat Státní veterinární správa. Povinné očkování psa proti vzteklině bude platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.

Zdroj: Městský úřad Benešov