„Pro nemocnici naší velikosti, při zachování akutní péče o pacienty ze spádové oblasti, je limitem sto lůžek vyhrazených pro covid-19 pacienty. Obsazeno nyní máme 80 až 85 lůžek,“ sdělovala ještě 20. listopadu ředitelka pro lékařské obory Markéta Bláhová.

Už v pondělí 23. listopadu ale nemocnice hlásila nový údaj obsazenosti „covidových“ lůžek. Pacienti v tu dobu využívali jen necelou polovinu z nich – 47 lůžek.

I když situace do normálu ještě nedospěla, nejhorší má nemocnice prozatím za sebou. „Situace je i z personálního hlediska mírně lepší,“ hodnotí Markéta Bláhová. V nejhorším období kolem přelomu října a listopadu bylo mimo službu až 130 zaměstnanců, což je čtvrtina veškerého zdravotnického personálu nemocnice. V současné době zůstává s mimo službu 85 zaměstnanců napříč odděleními, kolem čtyřiceti z nich se covidem nakazilo.

I přes velkou personální nedostatečnost však nemocnice dokázala péči o pacienty zajistit. „Ale to jen díky extrémnímu nasazení našich zaměstnanců a také s pomocí dobrovolníků, studentek posledního ročníku Střední zdravotnické školy Benešov a vojáků.,“ upozornila ředitelka.

Právě pomoc zvenčí byla v nejtěžším období rozhodující. Nemocnici poskytla dostatek času pro zahájení „cesty zpět,“ tedy návratu absentujících pracovníků, zejména sester a lékařů. Výrazně k tomu přispělo nasazení 28 vojáků, 23 studentek zdravotnické školy a také dalších 10 dobrovolníků.

Minulý týden se do škol vrátili nejmladší žáci. Ačkoliv by se dalo čekat, že i to personálnímu stavu pomůže, není tomu tak. Pracovnic, které s dětmi musely zůstat doma na „paragrafu“, tedy ošetřování člena rodiny, příliš v nemocnici není. Nemocnice navíc pro klíčové zaměstnance s dětmi provozuje v areálu miniškolu a zajišťuje individuální asistence při on-line výuce. Nepřerušený zůstal i provoz nemocničních jeslí a školky.