VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Co byste měli vědět v kauze poříčská sokolovna

Poříčí nad Sázavou - Sokolům se nepodařilo zprovoznit bar. Zde přinášíme vyjádření TJ Sokol, Policie ČR Benešov a Obce Poříčí nad Sázavou. Přinášime je v plném znění bez úprav, jak je získal Benešovský deník.

25.3.2010 2
SDÍLEJ:

Kontrola v sokolovně v PoříčíFoto: Aleš Znamenáček

V Poříčí se konaly manévry u sokolovny

K otevření baru v místní sokolovně včera nedošlo. Než došlo k plánovanému otevření, sjela se k sokolovně armáda v čele se starostou a místostarostou obce, celní správou, policií, hasiči, a to jak místní, tak okresní. Vše dovršila účast hygieny Středočekého kraje.

Co se vlastně stalo? Válka, požár nebo nepokoje, ale ne jen a pouze se konalo otevření místního sokolského baru. Ano, místní jednota se rozhodla po vzoru dalších na našem okrese (Votice, Vlašim, Divišov) otevřít svůj bar tak, aby zskala finance na svoji činnost. Ano, záměrně píši bar, tak jak zaznělo v daném večeru mnohokrát, žádná diskotéka se zde nekoná, ale mladí sokolové si měli zájem vytvořist svůj bar. Důvod jednoduchý konkurence získat finanční prostředky na činnost místní jednoty.

A zde nastává problém již na začátku března obecní úřad obeslal všechny majitele budov v Čerčanské ulici a žádal je o názor ve smyslu ,,Vážení otevírá se bar-diskotéka.,, Tato věta byl úmysl mylně podaný nebo jen neznalost vedení obce nevíme.

Ovšem celá věc má háček, proč žádáme zavření baru, tedy lépe neumožnění konkurence? Nebo se v Poříčí budou zavírat i další hospody, restaurace či bary? Týden před otevřením má svůj ples místní SDH Poříčí a ti samí členové stojí u dveří a říkají zavíráme. Divné, hloupé, nestandardní. Asi to poslední ovšem lze někoho trestat, pokud nic neporušil.

Odpověď je jednoduchá, i vrah má svou nevinu. Zde se postupuje jinak, bar zavíráme a hotovo, tak nějak se choval starosta obce Poříčí v sobotu večer za účasti mnoho spoluobčanů naší krásné vesničky. Proč se tak choval, asi pomsta nebo závist, že sokolové se snaží udělat něco v obci. Sokolovna nyní vypadá opravdu nádherně, interiér budovy je velice moderní a útulný, tak proč se bojuje proti otevření baru. Tuto otázku si pokládáme i my mladí sokolové, které starosta naší obce nechce nechat konkurovat a snažit se vytvářet vlastní hodnoty pro společensko kulturní prostředí obce Poříčí. A tak nám poradíte, kde se máme scháze, ať nemusejí mladí podlehnout modním vlnám dnešní doby. Asi neporadí, ovšem my náš boj nevzdáme. Přesto díky všem, co jste přišli na otevření našeho baru. Za Tělocvičnou jednotu Sokol Poříčí nad Sázavou se vyjádřil sokolník Daniel Breburda.

Vyjádření místostarosty Poříčí nad Sázavou Jana Kratzera na otázky Benešovského deníku

Sokolové si stěžují, že jim obec znemožňuje vytváření zisku nutného pro jejich činnost, že jste jim zavřeli sokolovnu. Co vy na to?
Právě naopak. Obec již v minulosti opakovaně nabízela místním sokolům, že jim pomůže s rekonstrukcí i provozem sokolovny a pořádáním kulturních a sportovních akcí. Stejně jako ostatní místní sdružení, i sokolové dostali možnost zcela zdarma využívat služeb profesionální projektové manažerky, kterou obec platí a která by jim pomohla se zpracováním a vedením žádostí o dotace a granty. Narozdíl od jiných místních organizací, sokolové této možnosti nikdy neuvyžili. Informace, že došlo k uzavření sokolovny, je nepravdivá. Kromě toho je třeba si položit otázku, kam v minulosti zisky z diskoték plynuly a jakou činnost místní sokolové vytvářejí. Smutnou skutečností je, že již léta žádnou.

Sokolové tvrdí, že v sokolovně nechtěli pořádat diskotéky, ale chtěli tam mít otevřený bar a pořádat například plesy nebo akce pro děti, z něhož by organizace získávala peníze na další své akce.
Bez ohledu na to, zda se mělo jednat o bar, diskotéku nebo kombinaci obojího, s ohledem na platný územní plán, obecně závaznou vyhlášku obce a stavební zákon není v budově poříčské sokolovny přípustné podobná zařízení provozovat. Přípustná je pouze sportovní činnost. Na to jsme také sokoly opakovaně upozorňovali. Bohužel, bez odezvy. Pořádání plesů a dětských dnů místních složek a sdružení samozřejmě obec podporuje - máme například schválenu vyhlášku, která osvobozuje všechna místní sdružení od povinnosti hradit místní poplatek ze vstupného, tyto akce samozřejmě zdarma propagujeme na internetových stránkách obce, ve zpravodaji a pomáháme i s jejich organizační přípravou, jako je tomu například u cyklistického závodu.

Podle vyjádření Sokolů se v sobotu odehrály v sokolovně policejní manévry. Jak vypadaly podle vás? Kdo se akce kromě vás zúčastnil?
Od ledna letošního roku, kdy jsme se dozvěděli o údajném otevření baru a diskotéky v budově sokolovny, jsme se snažili se sokoly jednat - písemně jsme je žádali o jednání, upozorňovali jsme je na nesoulad jejich záměru se stavební vyhláškou, stavebním zákonem, územním plánem obce, ale také s tím, že rada obce po předchozích zkušenostech nesouhlasí s provozem baru ani diskotéky v samém centru obce. Bohužel, sokolové s námi jednat odmítli. Na den otevření baru jsme tedy požádali naše kolegy od Policie ČR, Celního úřadu, hasičského záchranného sboru a krajské hygienické stanice, aby s námi provedli kontrolu tohoto veřejného zařízení, o jehož otevření nebyl žádný dotčený orgán státní správy oficiálně informován a jehož provozovatelé s obcí nijak nekomunikovali. Kontroly se zúčastnil i zástupce majitele budovy a nadřízeného orgánu místní TJ - České obce sokolské. Kontrola proběhla v klidu a bez incidentů, přesto během ní bylo zjištěno, že sokolové min.od roku 2007 bez smlouvy a úhrady, tedy pravděpodobně "na černo", čerpali obecní vodu. Odečtem bylo zjištěno, že se jednalo o více, než 1.220m3 a obci tak vznikla škoda za cca 30 - 40 tis.Kč. Věc bude šetřit policie. Celní úřad pak zabavil množství alkoholu, u kterého se na místě nepodařilo prokázat původ, věcí se budou dále zabývat i hasiči.

Proč je nyní sokolovna zavřená?
To je mylná informace, sokolovna zavřená není.

Pokoušeli jste se se sokoly domluvit? Jak dlouho jste se domlouvali?
Samozřejmě, viz. výše. Od ledna jsme je písemně žádali o informace, vyzývali k jednání, upozorňovali na související problémy, dokonce jsme se telefonicky spojili se správcem budovy a žádali o schůzku. Bohužel, nikdo z místních sokolů s námi nejednal. Obrátili jsme se tedy i na Sokolskou župu Blanickou a na majitele objektu, Českou obec sokolskou. Obě organizace byly velice vstřícné a ztotožnily se se stanoviskem rady obce, tedy že si provoz baru ani diskotéky ve svém zařízení nepřejí. Místní sokoly o tom také informovali, také bez výsledku.

Co obci na sokolovně vadí? Vadí to vám, jako místním politikům. Vadí to i někomu jinému?
Na sokolovně nám samozřejmě nevadí nic. Naopak - nabízeli jsme sokolům služby naší projektové manažerky, která by jim pomohla získat grantové prostředky na opravu a modernizaci budovy. Sokolové této nabídky nevyužili. S čím ale nesouhlasíme je, aby se v budově sokolovny konaly diskotéky nebo zde byl provozván bar, či jiné podobné zařízení. Kromě toho, že je to v rozporu s územním plánem obce, byly již v minulosti s diskotékami v sokolovně ohromné problémy - pravidelně poničený obecní i soukromý majetek, nepořádek po obci, hluk, násilnosti, kontroly prokázaly podávání alkoholu nezletilým. Kromě nás ale s provozem baru ani disktotéky v sokolovně (která se nachází v centru obce) nesouhlasí ani majitel sokolovny - Česká obec sokolská, ani obyvatelé Čerčanské ulice - ti sepsali během jediného týdne množství dopisů proti otevření, záporně se vyjádřili téměř všichni obyvatelé ulice. A co je nejdůležitější - nespokojenost České obce sokolské s místním TJ Sokol vedla až k tomu, že ČOS během sobotní kontroly vypověděla místnímu TJ smlouvu o nájmu budovy. Místní sokol se tak svou neochotou jednat sám o budovu připravil.

Co bude se sokolovnou nyní?
Česká obec sokolská s pořádáním baru ani diskoték v budově poříčské sokolovny také nesouhlasila a vypověděla proto místní TJ smlouvu o nájmu. Budoucnost sokolovny je tedy v rukou jejích majitelů - ČOS. Obec je přesto stále připravena sokolům pomoci, nabízíme pomoc při získávání dotací i organizaci kulturních a sportovních akcí.

Jakou jinou alternativu zábavy obec mladým nyní nabízí?
V obci působí celá řada spolků a sdružení pro všechny věkové kategorie, které obec v rámci svých možností podporuje. Všichni místní občané mohou zcela zdarma využívat moderní dvou-sálovou tělocvičnu, v obci velmi dobře funguje SDH, která má i skupinu Mladých hasičů, dále fotbalový klub, kterému obec darovala majetek v hodnotě několika milionů korun a letos mu zastupitelé schválili výhodnou půjčku na vybavení kabin, přímo OÚ pořádá fotografické soutěže, pomáháme s organizací cyklistického závodu horských kol, který se v Poříčí letos pojede už potřetí. V obci funguje i automotoklub, kterému zase obecumožňuje využívat zcela zdarma obecní pozemky. A pokud chtějí mladí za každou cenu do restaurace, mohou si v Poříčí vybrat ze dvou.

Pro mladé, pro které jsou diskotéky možná jediným víkendovým povyražením, toho z možností přímo v Poříčí nyní asi moc nezbylo. Zkuste tento názor rozptýlit.
Naše odpověď viz.výše. Pokud je pro některé mladé jediným povyražením diskotéka a bar, není to příliš veselé zjištění. Úlohou obce ale v žádném případě není zajišťovat mladým vyžití v barech a diskotékách - právě naopak - naší rolí, i jako zřizovatele základní a mateřské školy, je mladé před podobnými zábavami chránit. Ochrana návštěvníků byla i jedním z důvodů sobotní kontroly - vždyť v nehlášeném a nepovoleném zařízení, kterým Bar Captaina Morgana byl, by mohlo dojít k požáru, šíření žloutenky, prodeji závadných nápojů a potravin apod. Za tímto si stojíme.


Zpráva pro tisk od Policie ČR Benešov

Dne 20. března 2010 byla v obci Poříčí nad Sázavou, ul. Čerčanská , v objektu TJ Sokol, kde se otevírala diskotéka Captain Morgan, provedena akce mládež na zjištění podávání alkoholických nápojů osobám mladší 18ti let. Na akci přítomna hlídka policie OOP Čerčany, HZS BN, Celní správa, Oddělení sociálně právní ochrany dětí Benešov, krajská hygienická stanice. Na akci zkontrolováno celkem 12 osob. Bez zjištění požívání alkoholických nápojů mladistvými. Dále výše uvedenými složkami provedeny kontroly diskotéky, kdy na základě zjištěných nedostatků – na černo zavedený odběr vody, neohlášení diskotéky na obecní úřad, došlo k jejímu uzavření.

Autor: Zdeněk Kellner

25.3.2010 VSTUP DO DISKUSE 2
SDÍLEJ:

SERVIS

Služby - Služby Poštovní doručovatel 16 000 Kč

Doručovatelé listovních poštovních zásilek Doručovatel/ka listovní. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 19000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracoviště: Benešov, Jak bude vypadat váš pracovní den:, " Připravíte si obálky a balíčky tak, aby se Vám dobře roznášely., " Nezapomenete přibalit letáky a složenky., " Dojdete si k zákazníkům pro úsměv za včasné dodání., " Můžete klientům poradit, jak získat lepší služby nebo informovat o nabídkách, které jim usnadní život., " Doručovat budete pěšky nebo služebním automobilem., Hodíte se k nám, protože:, " jste aktivní a baví Vás procházky na čerstvém vzduchu, " si dokážete svou práci zorganizovat, " rád/a se setkáváte s lidmi, " máte minimálně výuční list, Proč pracovat právě u nás?, " Jsme sehraný tým - vše potřebné Vás naučíme., " Díky 37,5 hodinové pracovní době, ranní směně a volným víkendům Vám zbyde čas i pro Vás., " Volno si užijete i o 5týdenní dovolené., " Máme pro Vás i další benefity (stravenky v hodnotě 70 Kč, ubytování ve firemních rekreačních zařízeních, příspěvky na dovolenou a dětské tábory, volno pro rodiče, aj.)., " Dostanete od nás pracovní smlouvu na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení na neurčito, " Spolupracovat můžeme i formou brigády., , První kontakt telefonicky 8-15 hodin pondělí až pátek. Pracoviště: Česká pošta s.p. depo, Pod Lihovarem, č.p. 2348, 256 01 Benešov u Prahy. Informace: Lenka Barková, +420 730 583 025.

Výroba - Formíři a jádraři ve slévárnách Formíři a jádraři 13 500 Kč

Formíři a jádraři ve slévárnách Formíři a jádraři ve slévárnách. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13500 kč. Volných pracovních míst: 9. Poznámka: Pracoviště Týnec, Formíř: příprava očištění a připevnění modelového zařízení a formovacími kolíky na stroj složení vrchní části formy a spojení obou částí formy C sponou nebo prostředkem. Jádrař/ka: příprava jaderníku( kontrola stavu, čistoty a kompletace), kontrola apretace a uskladnění jádra na přepravní plošinu, manipulace s předměty do 15 kg. Žádáme osoby s VTR., První kontakt úterý nebo čtvrtek 10,00 - 13,00 hodin v kanceláři společnosti Sokolovská 902/240, Praha9 - Libeň. Pracoviště: Asako group s.r.o. - týnec, Ing. Fr. Janečka, č.p. 147, 257 41 Týnec nad Sázavou. Informace: Krzysztof Antczak, .

Výroba - Výroba Obsluha strojů 13 700 Kč

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13700 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: Pracoviště Votice , Hledáme šikovné uchazeče na pozici Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků. Požadujeme pracovitost a zodpovědnost. Vyučení v potravinářství výhodou, potravinářský průkaz výhodou.Nabízíme stabilní zaměstnání na HPP, možnost karierního růstu. Příspěvek na stravování, zaměstnanecké benefity, bonusy prémie. Kontaktovat telefonicky nebo emailem, nebo osobně na adrese Benešov, Křižíkova 2158 od 10-14 hod.. Pracoviště: Penkart s.r.o. votice - mokate czech,s.r.o., 259 01 Votice. Informace: P.Kartova, +420 608 507 172,608 611 122.

Cestovní ruch a hotelnictví - Cestovní ruch a hotelnictví Recepční v hotelu 17 500 Kč

Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních recepční. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 17500 kč, mzda max. 19500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracoviště: Benešov, krátký/dlouhý týden, zkušenost výhodou. Požadavky:- komunikativní,- ZNALOST ANGLICKÉHO JAZYKA PODMÍNKOU- flexibilní- spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost. .Zaměstnanecká strava, 30.-Kč oběd-Nástup dle domluvy-Smlouva na dobu určitou, poté na dobu neurčitou.Kontaktovat e-mailem.. Pracoviště: Bellevue hotel karlov services, s.r.o.- hotel karlov, Na Karlově, č.p. 97, 256 01 Benešov u Prahy. Informace: Jaromír Juris, +420 603 905 621.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Open Door Hospital fest.
27

OBRAZEM: Nemocniční festival pomáhal tentokrát onkologii

Sedmadvacáté Královské stříbření Kutné Hory.
259

Na dobu největší slávy vzpomínali v Kutné Hoře opět Královským stříbřením

Lidé z Bystřice se už těší na most, který zase spojí jejich město

Benešov – Možná ne úplně, jako na smilování boží, ale opravdu velice netrpělivě čekají obyvatelé Bystřice a také lidé z jejího okolí, na dostavbu mostu přes Konopišťský potok. Leží na silnici druhé třídy 111 spojující mezinárodní silnici E55 se Struhařovem, Divišovem a dálnicí D1 u Šternova. Tahle trasa je důležitá především pro tranzit. Ten, zhusta reprezentovaný těžkou kamionovou dopravou, nyní lidem z Bystřice rozhodně nechybí. Pro domácí však má ten malý kousek silnice mezi dvěma břehy, větší význam. Díky němu to ti z pravobřežní části mají do centra města, do obchodů a restaurací nebo děti do školy, jen několik málo metrů. Jenže teď, už rok a půl, musejí za stejnými cíli objíždět auty skoro čtyři kilometry.

OBRAZEM: Parní vlak poutal pozornost lidí kolem trati

Posázaví - Příznivci už vysloužilé železniční techniky se poměli v sobotu 23. června. České dráhy ten den vypravily letos první jízdu takzvaného nostalgického vlaku.

OBRAZEM: V Ratajích nad Sázavou se vrátili v čase

Rataje nad Sázavou - Osmý ročník jízdy historických motorek a automobilů do vrchu Rataják se konal v sobotu 23. června v Ratajích nad Sázavou. Na start se postupně postavila zhruba sedmdesátka posádek, aby je starosta městyse Luboš Kubát odstartoval a závodníci mohli absolvovat 1300 metrů dlouhou trať ze žulových kostek.

Kladenské Sletiště je až do neděle dějištěm krajské soutěže v požárním sportu

Kladno /FOTOGALERIE/ - O víkendu 23. a 24. června se v areálu Městského stadionu Sletiště v Kladně koná Krajská soutěž v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů. 

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT