„Toto testování spadalo do Národního systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy, kdy se u studentů prověřovaly znalosti gramatiky, jejich slovní zásoba, čtení s porozuměním a poslech originálního textu," přiblížila zkoušky asistentka ředitelky benešovského SOU stavebního Jana Rathouská s tím, že testovány byly žákyně 2. ročníku oboru aranžér.

„Počáteční obavy vystřídal překvapivý úspěch. Žákyně Edity Hebinckové vynikly v německém jazyce, celková úspěšnost v rámci republikového srovnání činila jednapadesát procent a naše děvčata se v gramatice dostala až na úctyhodných jedenadevadesát procent úspěšnosti," dodala spokojeně závěrem Jana Rathouská.