Také v roce 2008 se obecně prospěšná společnost Posázaví chystá na velký úklid Sázavy. Přípravy na Čistou řeku Sázavu 2008 startují.
Po „smutně úspěšných“ dvou ročnících, kdy se v úseku mezi městem Sázavou a Pikovicemi nasbíralo obrovské množství odpadků (rok 2006 12 t, rok 2007 18t ) se organizátoři rozhodli v pořadí již pro třetí ročník této akce.

V roce 2008 se bude uklízet již od Kácova. Předpokládáme, že se potvrdí domněnka, že dolní úsek, tj. ten který jsme již dvakrát projeli, by měl být o poznání čistší, než ten od Kácova do Sázavy města, který se bude uklízet poprvé.

Pro nezasvěcené. Jedná se o projekt, kdy dobrovolníci vyrazí na lodích na řeku a do připravených pytlů sbírají odpadky. Ty pak od řeky odváží na skládku nákladní auto. Při prvním ročníku stíhali dobrovolníci posbírat pouze to, co bylo v nejprostřednější blízkosti řeky. V druhém roce již bylo ochotných lidí více a mohli jsme si dovolit vystupovat častěji na břeh a pobrat i to, co leželo dále od něj. Tento fakt se přímo úměrně projevil na celkovém objemu a váze odpadků.

Projekt je čistě nekomerční záležitostí a na bedrech organizátorů spočívá povinnost zajistit všechno materiální vybavení a služby, které jsou k zdárnému provedení úklidu potřeba. Lodě, pytle na odpadky, ochranné rukavice, dopravu odpadků na skládku, instruktory pro bezpečnost, stravu, nocleh pro lidi, kteří se bez nároku na finanční odměnu pouští do poměrně náročné akce a mnoho dalšího.

To že by bylo levnější a méně pracné řeku uchovávat čistou je nad slunce jasnější. Třeba budeme jednou mile překvapeni a nebude co sbírat. Zatím však zvažte, zda by bylo ve Vašich možnostech přispět alespoň menší částkou, a tak pomoci při organizaci, a nebo věnovat část svého času a vyrazit na řeku s námi jako dobrovolník. Můžete kdykoli mezi 12. až 26. dubnem 2008.

Vítaná je každá pomoc a pokud se budete potřebovat dozvědět víc, obraťte se na kancelář OSH Benešov tel. 317 721 275, 724 179 688, e-mail: osh.benesov@wo.cz nebo na manažerku projektu Barboru Čmelíkovou, která Vám ráda zodpoví veškeré dotazy (kontakt: 604 577 761, cmelikova@posazavi.com)

Josef Páv, Obecně prospěšná společnost Posázaví