Po letošním úspěšném a v pořadí druhém ročníku projektu, jehož hlavní náplní bylo uklidit břehy řeky Sázavy v padesátikilometrovém úseku, se organizátoři rozhodli pokračovat v čištění řeky i v dalších letech. Avšak ve větším rozsahu.
Začínat se bude již od Kácova. Další očista toku má už i své pevné datum. Uskuteční se ve dnech od 12. do 27. dubna roku 2008. Tentokrát ale tvůrci neponechávají nic náhodě a už nyní vypsali sbírku, díky níž budou snáze pokrývat náklady s pracemi na projektu spojené.
„Projekt sám o sobě je zcela nekomerční aktivitou, která je z větší části zajišťována za pomoci práce dobrovolníků. Úkolem organizátora je postarat se o materiální vybavení a zajištění služeb, které s projektem souvisí, a které s sebou přinášejí nutné finanční výdaje. Jsou to například ochranné pomůcky, nářadí, strava pro dobrovolníky, odvoz odpadků, uložení odpadků nebo na náklady na propagační materiály,“ uvedla projektová manažerka Barbora Čmelíková.
Veřejnou sbírku vyhlásila obecně prospěšná společnost Posázaví. Jedna z kasiček, kam mohou zájemci přispět, je umístěna v Turistickém informačním centru v Týnci nad Sázavou, druhou naleznete přímo v objektu vodáckého a turistického centra Bisport v Týnci nad Sázavou. Třetí kasička se nachází v prodejně potravin Hany Filipové na návsi v Českém Šternberku.
„Tato místa jsme zvolili, protože se domníváme, že jimi projde v letní sezóně mnoho turistů a zvláště vodáků, kterým by nemuselo být lhostejné, jak vypadá bezprostřední okolí řeky,“ řekl Václav Pošmurný, ředitel společnosti Posázaví.
Kdo by chtěl přispět přímo na speciální účet, zřízený pro sbírku, může tak učinit kdykoli převodem částky na účet 1249–326666339/0800.
„Možná, že ti, kterým není lhostejný stav řeky Sázavy, ale nemohou se projektu zúčastnit fyzicky, tj. pracovat s námi na řece, uvítají právě tuto na čas velmi nenáročnou formu pomoci. Nechť si každý zvolí, kolik kilogramů odpadků chce z řeky „vylovit“,“ dodala Čmelíková s tím, že po vyčíslení nákladů na úklid jednoho kilogramu odpadků v letošním roce došli k částce bezmála šestnáct korun .