Kvůli tomu je na některých místech částečně omezováno parkování. Díky tomu může specializovaná firma umístit na jednotlivá parkovací místa čidla snímající jejich obsazení automobily.

Po spuštění systému, což by mělo být nejpozději do poloviny července, čidla, po obsazení místa autem, předají informace do počítače a ten pak situaci vyhodnotí. Přes světelné tabule o aktuálním stavu volných míst pak spraví řidiče. Do smart parkingu zařadí město například i parkoviště Pod Brankou a do budoucna počítá i s parkovištěm v Konopišti.