Aktuálně se tak Benešov chystá ve spolupráci s vodohospodáři na využívání vodoměrů s možností dálkového odečtu. „Lidé by tak měli možnost zkontrolovat si svoji spotřebu, podle toho například zjistí, jestli jim neprotéká toaleta, když odejdou na dovolenou,“ vyjmenoval jednu z praktických využití této technologie. Podobný systém by si dovedl představit například u odečtů tepla.

Téma technologií chytrého města je na pořadu dne také v sousední Kutné Hoře. Oproti Benešovu se ale z řadou věcí teprve začíná. Zastupitelé si nechali zpracovat analýzu, která dává několik doporučení v devíti oblastech, kterým by se měla Kutná Hora zabývat. Jak ale uvedl kutnohorský starosta Vít Šnajdr, tento proces může být na deset až patnáct let.

Jistou novinkou v tomto ohledu je i najít koordinátora Smart City řešení. „Po zpracování analýz IT komisí vyplynulo několik opatření, které by měly následovat, pokud chceme tyto technologie zavádět. Zásadním opatřením bude najít koordinátora, který by všechny projekty posouval dopředu,“ uvedl kutnohorský starosta.

Nestačí ale pouze najít samotného koordinátora, ale tento post celý vymyslet. „Bude tedy úkol tuto pozici vydefinovat, nastavit, jaké by měl mít pravomoci a povinnosti, ke komu bude mít zodpovědnost, jak ho financovat a v jakém režimu zaměstnat,“ řekl Vít Šnajdr. Samotné výběrové řízení je tedy poslední fází. „Bude to velký a náročný úkol,“ předeslal.

Zpracovaná analýza současného stavu a možných východisek je ale pouze jednou částí. Jak stojí v důvodové zprávě pro kutnohorské zastupitele, dalším krokem by mělo být vypracování podrobné koncepce Smart City, protože analýza poskytuje pouze obecná doporučení. Zde ale podle vedení města přichází právě moment, kdy by město mělo mít k dispozici pracovníka, který by se zabýval právě a pouze touto tematikou.

Podrobná koncepce Smart City by měla být základem práce koordinátora v počátečním období po jeho nástupu do funkce. „Technologii chytrého města nemáme rozeběhlou. Není to tak, že bychom neměli vůbec nic, ale chceme se vyhnout, že něco dalšího spustíme nahodile,“ okomentoval současný stav Vít Šnajdr.

Samotná analýza má celkem přes 120 stran a věnuje se několika tématům: efektivní vládnutí, ITC infrastruktura, inteligentní plánování území, mobilita, zkvalitňování veřejných budov, inovativní energetika, zdraví a místní komunita, životní prostředí a kultura a turismus.