Revitalizace náměstí v Divišově je jedním z cílů, kterým chtějí radní přispět k lepšímu životu v městyse. Úvahy o tomto kroku provázejí již několik „generací“ zastupitelů. S narůstající dopravou, především pak kamiónové, se tato otázka stává stále více aktuální.
„Minulému zastupitelstvu se v tomto směru podařilo prosadit do Vyššího územního celku Benešovska delší variantu obchvatu Divišova. Tím je sice položen základní předpoklad pro možnou realizaci zmíněného obchvatu, ale v tuto chvíli je z finančních a časových důvodů nereálný,“ říká starosta Zdeněk Eichler s tím, že snahou zastupitelstva je a bude apelovat na příslušné odbory Středočeského kraje zařadit tento projekt do investičních záměrů kraje.
Prvkem, který zásadně ovlivňuje přípravy na projektování revitalizace náměstí, je záměr Středočeského kraje rekonstruovat komunikaci II/111 v celé délce z Bystřice přes Český Šternberk na hranici okresu včetně průtahu Divišova.
Radní Divišova proto s předstihem prezentovali architektonický návrh Revitalizace náměstí v Divišově a dali ho k veřejnému projednání. „Chtěli jsme zmapovat názor veřejnosti. Některé varianty vyvolaly i petice,“ podotkl starosta.
Jedna z nich vychází z myšlenky přeložení silnice č. 111 podél prodejny potravin a fary. „Tato varianta víceméně řeší všechny současné problémy, například nedůstojný prostor před kostelem a radnicí, chaotické parkování před obchodem potravin, příliš málo pojízdných ploch pro auta, omezení chodců či nemožnost shromažďování lidí. Její koncepce je však natolik zásadní, že je třeba o ní racionálně diskutovat. Lidé se ale nakonec vyjádřili k navržené variantě řešení náměstí vycházející ze současného stavu, kde by k větším změnám naopak nedošlo,“ dodal starosta.
Podle starosty je však každopádně vhodné, aby případná revitalizace náměstí (ať již v jakékoliv variantě) proběhla souběžně s rekonstrukcí komunikace č. 111, se začleněním projektu „Bezpečná cesta do školy“, který by sám o sobě získával podporu v Regionálním operačním programu pravděpodobně obtížně. Jeho realizace zlepší podmínky chodců při pohybu po území městyse díky rozšíření chodníků, novému vodorovnému i svislému značení, vstupním „šikanám“ do obce.
Pokud půjdou přípravy na tuto akci podle plánů Středočeského kraje, mohlo by se s realizací rekonstrukce započít již v roce 2010. „Minimálně do poloviny příštího roku budeme připravovat projekt, v podzimní výzvě pak požádáme o dotaci,“ dodal Zdeněk Eichler.