Nadprůměrně teplé počasí, které v současné době panuje, může být pro chřipkovou epidemii zcela ideální. Lidé se jí prozatím ale prý obávat nemusí.
„O chřipkové epidemii nemůžeme na Benešovsku v žádném případě zatím hovořit. Naopak, přes vánoční svátky dokonce výskyt respiračních onemocnění poklesl,“ uvedla Jindra Taterová, vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Benešov s tím, že období chřipkových epidemií skutečně do Čech přichází, ale na našem okrese je naprostý klid.

Zároveň vyvrátila teorii o tom, že mrazy podporují vymrznutí chřipkového viru.

„To se opravdu říká, ale prokázané to není. Šíření viru napomáhají spíš uzavřené kolektivy, návštěva společenských akcí,“ vysvětlila hygienička Taterová.

Dříve chřipková epidemie začínala, jestliže počet nemocných dosáhl dva tisíce lidí na sto tisíc obyvatel. V současné době je tento práh snížen na 1700 osob. Tudíž se dá předpokládat, jak potvrdila vedoucí protiepidemického oddělení, že onemocnění dorazí i k nám.

Chřipka se šíří vzduchem, protože jde o kapénkovou nákazu. Proto by ji lidé neměli přecházet, aby se virus nešířil dál. Navíc se jedná o docela nebezpečné onemocnění, které může zanechat trvalé zdravotní komplikace.

Chřipka je onemocnění, které může postihnout srdce či plíce.