„Ve škole se klade velký důraz na rozvoj kompetencí dětí jako je kritické myšlení nebo přirozená odpovědnost za vztahy které vytváří,“ připomněl garant projektu Zdeněk Svoboda, vedoucí Katedry speciální a sociální pedagogiky UJEP s tím, že projekt už sledují i vysoké školy v řadě zemí.

Chotýšanská škola vede žáky k respektu mezi sebou navzájem, a proto si tam všichni tykají. „Děti díky tomu více vnímají spravedlivost při komunikaci,“ vysvětlila ředitelka Daniela Kalinová.