„Stavba této komunikace pro pěší je v úseku od Brodců k Podhájskému rybníku neproveditelná,“ tvrdí týnecký starosta Martin Kadrnožka a názor obhajuje tím, že na trase v poměrně příkrém stoupání jsou vjezdy na parcely a k už stojícím garážím. „Pokud bychom chodník postavili podle norem, a jinak bychom ani nemohli, byly by vjezdy do garáží téměř do pravého úhlu a auta by tam nevjela. Drhla by spodkem nebo ryla čumákem do země a to by bylo špatně,“ řekl.

Současně konstatoval, že v případě, že by chodník nebyl stavěn podle norem, nebylo by možné na něj získat dotační podporu. A v takovém případě by město nebylo schopné stavbu ufinancovat. Finanční náročnosti díla vedle krajské silnice třetí třídy číslo 1069 by přidala ještě podmínka středočeských cestářů ohledně nutnosti vybudování dešťové kanalizace. „Tím, že by při stavbě chodníku zmizel příkop vedle silnice, bylo by potřeba ho nahradit dešťovou kanalizací. A ta by se nikam jinam nevešla, než do samotné silnice. Kromě stavby chodníku bychom navíc ještě museli vybudovat půlku nové silnice, protože bychom do ní zakopali dešťovou kanalizaci," vysvětluje starosta.

Úsek z Brodců do Pecerad na úroveň Podhájského rybníka ale není jediný, kde se týnecké radnici nechce chodník stavět. Podobné složité místní terénní podmínky lze najít také za železničním přejezdem. Silnice tam v úseku dlouhém přes 100 metrů vede po navážce. Silnice se stáčí vpravo a násep je navíc přerušený mostem přes bezejmenný potůček. „Ve vnitřním oblouku zatáčky by se musela postavit velká opěrná zeď, takže by stavba vyšla odhadem na osm milionů korun. To je obrovská částka, proto jsme to také pozastavili,“ sdělil Kadrnožka.

Chodník, který vede za „pozastavenou“ částí je ve stoupání k centru obce umístěný vlevo a tvoří ho tři části dlouhé dvakrát 30 a jednou 40 metrů. Jedná se o jediné chodníky v celých Peceradech. Vznikly už před desetiletími a tomu také odpovídá jejich stav. Betonové dlaždice jsou rozlámané, spárami prorůstá vegetace. Napřesrok by mělo dojít k rekonstrukci chodníku v souvislosti s vybudováním autobusové zastávky u hřiště ve směru na Benešov nákladem pět milionů korun. Na akci chce město čerpat dotaci.

Chodník se přesto v Peceradech stavět bude. Za peníze soukromé firmy. Má vést od zastávky u hřiště směrem ke kapličce v délce zhruba čtvrt kilometru. Investorem by měla být soukromá firma, která usiluje o stavbu domů na pozemcích poblíž kapličky. „Pro povolení stavění domů jsme si dali podmínku vybudování chodníku od hřiště ke kapličce,“ potvrdil Martin Kadrnožka. Na tento úsek by pak měl navazovat další, už v režii města, který má pěší přivést až na náves. Kdy se bude stavět není jasné. „Jakmile budeme mít dokumentaci pro stavbu chodníku od hřiště ke kapličce, budeme pokračovat dokumentací chodníku na náves a věřím, že dříve či později se to podaří realizovat,“ dodal týnecký starosta.