Na severní straně města je v přípravách výstavba turbokřižovatky na Červených Vršcích. ŘSD se v současné době už chystá k zahájení stavby samotné. I na třetí z akcí, tunelu v centrální části benešovského obchvatu, už investor pracuje. Stavba tunelu u Konopiště, technicky zahloubení se zaklopením, pro obyvatele Benešova je však neméně důležitá.

Zatímco zmiňovaná okružní křižovatka na jihu už snížila rizika najíždění z Křižíkovy ulice a odbočování do ní ze směru od Prahy, totéž přinese i stavba severní. Tam se najíždí ze dvou vedlejších silnic – z Benešova a od Pomněnic. I tam při odbočování vlevo auta křížují přímý směr vozidel a často tam dochází k nehodám.

Takové riziko nájezdu ze dvou stran – od Benešova a od Konopiště v prostoru motorestu Benica, pomůže odstranit už zmiňovaný tunel. Navíc a to také stoprocentně zahloubení eliminuje rizika pro pěší. Ti v současné době vyčkávají kvůli přecházení na stranách silnice. Po ní projíždí až pětadvacet tisíc vozidel denně. Chodci, často maminky s malými dětmi, musejí dlouhé minuty čekat na „smilování“ ze strany řidičů.

Ani to ale nemusí být definitivní výhra. Už mnohokrát tam totiž platilo – za dobrotu, na žebrotu. Jinými slovy, slušnému řidiči, který zastavil a pustil chodce, se další, nepozorný, „podíval“ do kufru vozu. „V současné době máme jako Ředitelství silnic a dálnic ČR zažádáno o vydání územního rozhodnutí. Územní řízení vede krajský úřad Středočeského kraje,“ připomněla tisková mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Tento procesní krok sice už brzy může být i vypořádaný, ale v cestě zahájení stavebních prací stojí další okolnosti. Předně, stavební povolení. Ale bez vypořádání pozemků, na nichž se stavba bude odehrávat, ani to není nic platné a de facto stavební povolení nemůže být ani vydané. „Předpoklad získání stavebního povolení je do konce roku 2021,“ sdělila Nina Ledvinová s tím, že zajištění pozemků potřebných ke stavbě a zisk stavebního povolení se předpokládá ve druhé polovině roku 2022.

Ještě před tím ale investor musí dostát zákonům a vypíše výběrové řízení na dodavatele prací. Jejich zahájení Ředitelství silnic a dálnic předpokládá nejpozději na začátku roku 2022. Samotná stavba, pokud s ní ŘSD začne v uvedeném termínu, by pak měla trvat zhruba dva roky. Do té doby budou auta dál z ulice Ke Stadionu vyjíždět úrovňovým křížením. „Dokončení stavby je předpokládáno v roce 2024,“ dodala Nina Ledvinová, mluvčí investora.

Při stavbě samotné nejspíš nastane v benešovských ulicích další fáze pekla. Jedna z objízdných tras nejspíš povede od křižovatky U Topolu ke křížení na Červených Vršcích přímo městem. Ale výsledné dílo, které má nyní předpokládané náklady 1,1 miliardy korun s DPH, by mělo stát za to.