Strančické zařízení pečuje o velmi malé děti se zdravotním postižením. Právě starost o handicapované děti, které mají specifické potřeby a rodiče se o ně sami nezvládnou postarat, je jeho specializací. Kvůli restitučním nárokům se ale bude muset centrum ze Strančic přestěhovat. „Pro nás je to východisko z dlouhodobě kritické situace v pomoci rodičům zdravotně znevýhodněných dětí, které jsou ve Strančicích,“ konstatoval ředitel dětského centra Pavel Biskup. „Břemeno neřešitelných majetkoprávních problémů je pro provoz naší organizace neúnosné. Rádi bychom, aby už za rok mohly mít děti lepší podmínky, než mají dnes,“ dodal.Proto se ve zdravém prostředí poblíž Sázavy na adrese Choderady 124 zrodí moderní komunitní centrum. Jeho kvalitu zaručí i to, že se sem přestěhuje celý strančický tým, který má komunitní projekt již vyzkoušený. Atmosféru domova pro děti budou vytvářet zkušené zdravotní sestry, vychovatelky, fyzioterapeutky, speciální pedagožky či herní terapeut. Pokračovat bude i spolupráce s neziskovými organizacemi.

Přestavba bývalé léčebny, která nefunguje od roku 2005, bude stát 48,7 milionu korun a dokončena bude v září příštího roku. „Za první republiky měla výstavba nemocnic a sanatorií určitou kulturu, i světovou. Tu bych rád na fasádách zachoval,” podotkl architekt projektu Jan Hájek.

Zdravotnické služby a ošetřovatelská péče budou v centru poskytovány dětem s postižením formou denních, týdenních i dlouhodobějších pobytů. Hlavním cílem je pomoc a podpora rodin, ve kterých dlouhodobě pečují o děti s těžkým kombinovaným postižením.

Důvod stěhování Stěhování Dětského centra ve Strančicích, v kterém se ústavní péči věnují už od šedesátých let minulého století, do nových prostor je nezbytné vzhledem k soudně potvrzenému navrácenému majetku původním vlastníkům. Budovy ústavu jsou sice v majetku Středočeského kraje, přilehlé zahrady a park ale jsou ve vlastnictví soukromníků. Vzhledem k restitučním nárokům vlastníků okolních nemovitostí a pozemků nebylo možné zajistit bezproblémový provoz. Změna se intenzivně připravuje již od ledna roku 2015 a nyní přichází rozhodující fáze. Stavební úpravy někdejší dětské léčebny v Choceradech.