Ani žádost o vydání územního rozhodnutí a dokonce ani záměr, nerozcházející se s platným územním plánem města vydaným v roce 1994, nestačí investorovi k tomu, aby si v ulici Na Chmelnici postavil nový bytový dům.
Důvod? Vysvětlil ho místostarosta Roman Tichovský. „Už vzniká nový územní plán a v současné době je ve fázi projednaného konceptu. Plán s takovou pětipodlažní stavbou v místě nepočítá,“ upozornil.
Nový územní plán počítá ve vnitrobloku ohraničeném ulicemi Na Chmelnici, Čapkovou a Ulrichovou, s výstavbou individuální, tedy pouze rodinných, nikoli bytových domů.
„Měly by tam být postaveny domy nejvýše do dvou pater,“ připomněl místostarosta Benešova Roman Tichovský.
S názorem radních se ztotožnili i zastupitelé a ti také odhlasovali stavební uzávěru v inkriminovaném místě. Podle Tichovského i proto, aby bylo území až do vzniku nového územního plánu chráněno před takovou výstavbou, jakou hodlal provést investor, a také proto, aby investor zbytečně nevynakládal peníze na přípravu stavby.