Nejvyšší čas, jak využít šanci získat peníze na podporu cestovní ruchu, rozvoj kulturního dědictví venkova nebo propagaci turistických cílů, služeb a regionálního vzdělávání mají obce, neziskové organizace, zájmová sdružení i právnické osoby.

Zájemci o zvelebení venkova mohou podávat žádosti o dotace na obecně prospěšnou společnost Posázaví v rámci vyhlášené už páté výzvy Strategického plánu Leader 2007 – 2013 jen do středy 2. září. Posázaví rozdá během pátého kola více než pět milion korun. Dotace jsou přímé, nenávratné a dosahují až sto procent uznatelných nákladů.

„Žadatelé mohou předkládat projekty se zaměřením na rekonstrukci, obnovu či novou výstavbu naučných vodních, i vycházkových stezek či hippostezek, včetně jejich označení, instalování map i vytvoření a vybavení míst sloužících k odpočinku,“ uvedla manažerka Posázaví o.p.s. Marie Škvorová.

Další oblastí podpory je ochrana a rozvoj kulturního dědictví. V ní mohou žadatelé předkládat projekty na opravu či rekonstrukci křížků, kapliček, božích muk a ostatních drobných sakrálních objektů. Sem patří také možnost zmapovat a sepsat kulturní dědictví v regionu za účelem jeho zachování a také o těchto místech vydat publikaci. Dalšími tématy může být také obnova a modernizace malých muzeí v návaznosti na historické události regionu.

„V rámci vzdělávání jsou připraveny akce s dotační podporou na různá témata, jako je kurz košíkářství, řezbářství a keramiky, kurz výroby skleněných korálků a pečení i zdobení vánočních perníčků, kurz výroby svíček ze včelího vosku nebo kurz práce s ovčí vlnou,“ upřesnila Marie Škvorová třetí oblast, v níž je možné počítat s dotační podporou a dodala, že jednotlivé neziskové organizace v regionu Posázaví má soustu dobrých nápadů na pořádání školení, seminářů, kurzů, vzdělávacích programů a exkurzí. Proto je společnost Posázaví všem potencionálním žadatelům připravena pomoci nápady k oživení regionu uskutečnit.

Karel Chlumec